Aktualności

Ogłoszenia parafialne

TRZYDZIESTA TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA

19.11.2017

1.

1. Ojciec Święty  Franciszek na zakończenie Roku Miłosierdzia ogłosił, że w dzisiejszą niedzielę przed uroczystością  Chrystusa Króla, Kościół będzie obchodził Światowy Dzień Ubogich. W tym roku ten dzień obchodzimy pod hasłem     „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Dzisiaj siostra zakonna i brat Bonifrater z kościoła Bonifratrów pw. św. Jana  Bożego w Warszawie będą przed naszą świątynią zbierać dobrowolne ofiary na rzecz osób potrzebujących.

2. W najbliższą środę 22 listopada nasz chór Cantores Minores będzie obchodzić 27 rocznicę swojego istnienia. Zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy św. o godz.19.00 w której również będzie uczestniczył modląc się  śpiewem nasz Jubilat.

3. Nasza parafia archikatedralna włączyła się do programu Caritas – Rodzina Rodzinie, który polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Pomagamy rodzinie Cherchian z Aleppo, którzy są ormiańskimi chrześcijanami. Ofiary na ten cel można składać do puszki przy kaplicy Kard. Hlonda po lewej stronie. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

4. W dniach 3-5 grudnia pragniemy zaprosić na niezwykłe rekolekcje adwentowe z nawiedzeniem figury św. Michała  Archanioła z cudownej groty objawień na górze Gargano. Nauki rekolekcyjne w niedzielę będą głoszone na Mszach św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.00. O godz. 20.30 rozpoczniemy nabożeństwo oczekiwania, a o godz. 21.00 nastąpi powitanie Figury i Msza św. W poniedziałek o godz. 9.30 – koronka do św. Michała, o godz 10.00 Msza św. dla chorych i starszych, o godz. 15.00 adoracja Najsw. Sakramentu, koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła, o godz. 16 różaniec, a o godz. 19.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów i godz. 21.00 wieczór modlitwy ze św. Michałem Archaniołem. We wtorek przed południem plan naszych ćwiczeń podobny, o godz.19.00 Msza św. kończąca nasze rekolekcje i pożegnanie Figury. Informujemy wcześniej o terminie rekolekcji, aby każdy mógł wziąć w nich udział planując swoje zajęcia. Również prosimy o zaproszenie na ćwiczenia rekolekcyjne swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. W kruchcie u Braci można zabrać ulotkę ze szczegółowym planem naszych rekolekcji.

5. W przyszłą niedzielę 26 listopada o godz. 16.00 pragniemy zaprosić na koncert chóru Basileus z parafii  greckokatolickiej oo. Bazylianów w Warszawie. Koncert będzie poświęcony  pojednaniu polsko-ukraińskiemu. W programie znajdą się utwory znakomitego ukraińskiego kompozytora Dymitra Stiepanowicza Bortniańskiego  zwanego „ rosyjskim Palestriną”. Chórem będzie dyrygowac Roman Drozd. Wstęp wolny.

6. Można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2018. Modlitwa z  racji rocznic ślubnych czy też w różnych potrzebach naszych lub naszych bliskich, a także w intencji zmarłych z naszych rodzin jest najwspanialszym darem duchowym dla tych wszystkich, których polecamy Bogu w trakcie Eucharystii. Msze św. można zamawiać w zakrystii u Braci Serca Jezusowego.

7. Bracia Serca Jezusowego – posługujący w naszej świątyni – rozprowadzają tygodniki katolickie: „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego”, a także tygodnik „Idziemy”. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

 

 
Konwersatorium

K O N W E R S A T O R I U M

BÓG ODKRYWA SWOJE TAJEMNICE…

/ sala nad zakrystią, wejście od ul. Jezuickiej/

Szczególnie dla tych wszystkich, których ciągle fascynuje odkrywanie tajemnic Bożych…

Terminy  i tematy spotkań:

04.10.2017 - Bóg cierpliwie tłumaczy…

18.10.2017 - Bóg jest inny…

01.11.2017 - WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH

15.11.2017 - Bóg obecny w nocy człowieka…

06.12.2017 - Bóg wspiera nasze zmagania…

20.12.2017 - Bóg jest Panem czasu…

03.01.2018 - Bóg daje dzień odpoczynku…

17.01.2018 - Jak świętować?

07.02.2018 - Bóg daje niedzielny odpoczynek…

21.02.2018 - Wielka tajemnica Krzyża…

07.03.2018 - Dlaczego człowiek nie chce przyjąć Boga?

21.03.2018 - Relacje człowieka z Bogiem…

04.04.2018 - Osamotniony Bóg…

18.04.2018 - Bóg pomaga odkryć drogę…

16.05.2018 - Nasze ludzkie starania i pomoc Boga…

06.06.2018 - Serce człowieka i Serce Boga…

20.06.2018 - Bóg poniesie nasze ludzkie ciężary…

Lektura:

Tomasz a Kempis – O naśladowaniu Jezusa Chrystusa

Jan Paweł II - Encykliki

Katechizm Kościoła Katolickiego

( modlitwa, refleksja, dyskusja)

W pierwszą i trzecią środę miesiąca – godz.19.30 / sala nad zakrystią w kościele/

prowadzi: ks. Proboszcz Bogdan Bartołd

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M

Pierwsze spotkanie 4 października 2017 roku.

 
Podziemia otwarte do zwiedzania

Zapraszamy do zwiedzania krypt i ścieżki dydaktycznej w podziemiach katedry.

Wejście możliwe jest za pobraniem biletu u Braci Serca Jezusowego posługujących w katedrze.

 

 

 

 
Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

11 października 2009 w Rzymie odbyła się kanonizacja
ABP. ZYGMUNTA  SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO,
arcybiskupa warszawskiego
Msza św. z modlitwami osobistymi za przyczyną św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego odprawiana jest w każdą środę o 19.00.

Prośby, dziękczynienia można przynosić przed Mszą św. do zakrystii lub położyć je w koszyku przy Kaplicy Literackiej przed Mszą św. środową.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 


 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00