Projekt 6: Remont elewacji wschodniej, północnej i południowej oraz wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych kamienicy przy ul. Kanonia 6 w Warszawie

- dofinansowany ze środków budżetowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków m. st. Warszawy – 2018

Celem zadania było zachowanie dziedzictwa kulturowego jakim jest kamienica z XVI w, od strony skarpy Wiślanej. Obecnie budynek użytkowany jest jako plebania Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Prace miały charakter robót zabezpieczających i ratunkowych, które dotyczyły izolacji ścian fundamentowych oraz konserwacji i renowacji elewacji wraz z wyminą obróbek blacharskich. Dzięki wykonanym  działaniom kamienica zostanie zabezpieczona przed destruktywnym działaniem wilgoci oraz agresywnymi związkami obecnymi w atmosferze. Po wykonaniu zadania obiekt został odpowiednio zabezpieczony i uzyskał pierwotne piękno oraz blask. Jednocześnie stał się ponownie wizytówką Warszawy jako jedna z kamienic panoramy Warszawskiego Starego Miasta od strony Praskiej. Dzięki  wyremontowanemu budynkowi Parafia zyskał zabezpieczane i godne pomieszczenia dla wielu organizacji, grup, zespołów kulturalnych działających przy Archikatedrze Warszawskiej ale też jako zaplecze licznych uroczystości o charakterze państwowym, religijnym oraz kulturalnym.

 


 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00