Przygotowanie do pierwszej komunii

Pierwsza Komunia Święta

1. Aby rozpocząć przygotowania do przyjęcia pierwszej komunii św. wymagane są:
- świadectwo chrztu,
- zgoda księdza proboszcza parafii zamieszkania na przyjęcie sakramentu poza parafią.

2. Przygotowanie obejmuje:
- spotkania w parafii dwa razy w miesiącu,
- spotkania z księdzem proboszczem dla rodziców raz w miesiącu,
- roczne przygotowanie dzieci podczas katechez w szkole.

................................

W tym roku I Komunia Św. w naszej parafii odbędzie się 13 V 2018 r. w niedzielę o godz. 11.00

 

Najbliższe spotkanie Rodziców i Dzieci I Komunijnych odbędzie się w niedzielę 19 XI 2017 r. w salce nad Katedrą.

godz. 11.00 próba śpiewu

11.30 spotkanie Rodziców z ks. Proboszczem a Dzieci z S.Anna M. Lewandowską CR

12.30 wspólna Msza Św. w Katedrze

 

 

 

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00