Siostry Zmartwychwstanki

Rekolekcje - weekend
u Zmartwychwstanek w Warszawie

Dla kogo? Dziewczęta z gimnazjum i liceum

Kiedy? 13 października godz. 18.00 - 15 października godz. 14.00  2017 r.

Gdzie? Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek Warszawa ul. Krasińskiego 31

Zgłoszenie do kogo?

s. M. Renata

tel. 535 033 416
W-wa ul. Krasińskiego 31

s. Anna M. Lewandowska CR

tel. 789 082 936
W-wa ul. Kanonia 6


lub rekolekcje - weekend
u Zmartwychwstanek w Częstochowie

Jako Zmartwychwstanki jesteśmy powołane  w Kościele do głoszenia, że Bóg, jest Miłością, pierwszy nas umiłował i zlecił nam misję przypominania światu prawdy o Jego miłości do każdego człowieka.

 

Świadectwem  życia oraz przez pracę apostolską jako zwiastunki nadziei, radości i pokoju, staramy się  ukazywać ludziom, że Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem, że w Jego Zmartwychwstaniu jest nasze usprawiedliwienie i nadzieja przyszłej chwały.


W naszym Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego łączymy życie kontemplacji z działalnością apostolską. W ten sposób staramy się przyczyniać do religijnego i moralnego odrodzenia świata w duchu ewangelicznych błogosławieństw.

 

Aby spełnić to posłannictwo my Siostry Zmartwychwstanki podejmujemy różne prace apostolskie:

  • katechizację,
  • wychowanie i nauczanie w szkołach i przedszkolach,
  • pracę w parafiach,
  • pomoc w duszpasterstwie młodzieży i rodzin,
  • pracę w szpitalach,
  • opiekę nad osobami starszymi oraz wymagającymi specjalnej troski,
  • pracę w hospicjum na Jasnej Górze,
  • pracę w Radiu "Jasna Góra",
  • udział w działalności charytatywnej, ekumenicznej i misyjnej Kościoła.
 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00