Koncerty

1989

29.01.1989 Koncert kolęd w wykonaniu Jolanty
Kaufman, Chłopięcego Chóru Katedralnego pod dyr. W.Karasińskiego oraz
Chóru Archikatedry Warszawskiej pod dyr. ks.A.Filabera.
26.02.1989 Francuska muzyka organowa o przeznaczeniu liturgicznym w wykonaniu Jerzego Erdmana.
30.04.1989
Muzyka kameralna na skrzypce i basso-continuo. Wykonawcy: Tomasz
Radziwonowicz (skrzypce), Justyna Śliwczak (skrzypce) i Wojciech
Szwejkowski (organy).
21.05.1989 Muzyka
religijna Stanisława Moniuszki z okazji 170 rocznicy urodzin
kompozytora w wykonaniu chóru i orkiestry PSM II st. nr 1 pod dyr.
B.Olędzkiego, K.Zachwatowicz i jej uczniów, J.Kaufman, Chłopięcego
Chóru Katedralnego pod dyr. W.Karasińskiego oraz Chóru Archikatedry
Warszawskiej pod dyr. ks.A.Filabera.
10.06.1989 Koncert chóru "North Park College" z USA (Chicago Illinois) pod dyr. G.S.Athnosa.
25.06.1989
Polska muzyka organowa w wykonaniu Stanisława Moryto. W programie:
J.Fischer z Morąga, T.Paciorkiewicz, M.Surzyński, F.Nowowiejski,
M.Błażewicz i St.Moryto.
02.07.1989 Recital organowy G.Lerkerkerkera z Holandii. W programie m.in.: J.Worp, J.Sweelinck, R.Ruloffs, G.Lerkerkerker.
27.08.1989 Recital organowy Wojciecha Wojtasiewicza z USA. W programie m.in.: J.S.Bach, W.A.Mozart, F.Rączkowski.
24.09.1989
Koncert poświęcony pamięci poległych podczas II wojny światowej, z
okazji 50 rocznicy jej wybuchu w wykonaniu H.Schaarschmidta (obój i
rożek angielski) i F.Riethmüllera (organy)
29.10.1989 Muzyka kameralna w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego "Cantata Varsovia" pod dyr. Krzysztofa Teodorowicza.
26.11.1989 VI Przegląd Chórów Kościelnych (14 zespołów)
31.12.1989 Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Archikatedry Warszawskiej i "Capelli Arcis Varsoviensis" pod dyr. Marka Sewena.

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00