Koncerty

1999

24.01.1999 Recital organowy Michała Sawickiego
22.02.1999 Koncert muzyki kameralnej w wykonaniu Elżbiety Adamczyk (śpiew) i Sebastiana Adamczyka (organy).
19.05.1999 Recital organowy Witolda Błaszczyka. W programie: F.Liszt, A.G.Ritter, 6 opracowań "Veni Creator Spiritus".
21.05.1999
Inauguracja IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej: Duch
katedry Notre-Dame w Paryżu. Recital organowy Oliviera Latry (Francja).
W programie: L.Vierne, P.Cochereau, improwizacje.
30.05.1999
Koncert finałowy IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w
Warszawie: Gaudium et spes P.Łukaszewskiego oraz Missa Papae Joannis
Pauli Secundi B.K.Przybylskiego w wykonaniu Doroty Radomskiej (sopran),
Chóru ATK i orkiestry Mała Filharmonia pod dyr. Marcina
Nałęcz-Niesiołowskiego.
4.07.1999 Koncert
inauguracyjny VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej Organy
Archikatedry. Recital Luciano Zecca (Włochy). W programie: J.S.Bacg,
A.Corelli, M.E.Bossi, F.Peeters, F.Hidas.
11.07.1999 Recital organowy Erkki Alikoskiego (Finlandia). W programie: F.Couperin, J.S.Bach, S.Salonen, A.Sallinen.
18.07.1999 Recital organowy Jerzego Erdmana i Marii Erdman. W programie: J.S.Bach, O.Gibbons, F.Lessel, C.Franck, A.Hesse.
25.07.1999 Recital organowy Przemysława Kapituły. W programie: J.S.Bach, F.Nowowiejski, M.Surzyński.
1.08.1999 Recital organowy Wojciecha Szwejkowkiego. W programie: J.S.Bach, J.L.Krebs, F.Nowowiejski, M.Surzyński, T.Paciorkiewicz.
8.08.1999 Recital organowy Johannesa Skudlika (Niemcy). W programie: J.S.Bach.
15.08.1999 Recital organowy Knuda Vada (Dania). W programie: J.S.Bach, B.Lorentzen, J.Hartmann.
2.08.1999
Recital organowy Letizii Romiti (Włochy). W programie: M.A.Cavazzoni,
A.Gabrieli, G.Frescobaldi, G.Böhm, C.Mosso, J.G.Walther, C.Schumann,
J.Alain.
29.08.1999 Recital organowy Massimo Berzolli (Włochy). W programie: V.Petrali, M.Berzolla, M.E.Bossi.
5.09.1999 Recital organowy Rolanda Muhra (Niemcy). W programie: J.S.Bach i jego poprzednicy - opracowania chorałów.
12.09.1999
Recital organowy Willibalda Guggenmosa (Niemcy). W programie: J.S.Bach,
A.de Cabezon, P.Huber, E.Batiste, L.Nielsen, Ch.Tournemire, M.Paponaud.
9.09.1999
Recital organowy Haralda Vogla (Niemcy). W programie: J.S.Bach,
C.Paumann, A.Schlick, H.Kotter, R.Coxsun, J.Praetorius, H.Scheidemann,
D.Buxtehude.
24.10.1999 Koncert śpiewów negro spirituals w wykonaniu chóru Kum-Ba-Yah z Neustadt (Niemcy) pod dyr. Dietmara Brotkorba.
20 i 21.11.1999 XVI Przegląd Chórów Kościelnych (19 zespołów).

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00