Koncerty

2002

21.03.2002 Dzień muzyki organowej w 317 rocznicę
urodzin J.S.Bacha w wykonaniu: Mario Sedlara (Słowacja), Lenki
Klonderowej (Czechy), Karosiego Balinta (Węgry) oraz Karoliny Kycia.
2.05.2002
Koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz inauguracji IV edycji
konkursu Pro Publico Bono w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego
Poznańskie Słowiki pod dyr. Stefana Stuligrosza; Mirosław Gałęski -
organy.
12.05.2002 Arvo Part - Msza św.
Andrzeja w wykonaniu Orthodox Sacred Music Choir z Tallina (Estonia) w
ramach IX Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica 2002.
28.05.2002
Muzyka organowa J.S.Bacha oraz F.Mendelssohna w wykonaniu studentów
Instytutu Szkolenia Organistów PWT klasy organowej W.Szwejkowskiego:
T.Waska, s.J.Micielicy, M.Dany i A.Gniewka
4.06.2002
Recital organowy Erwana Le Prado Koncert w ramach XII Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Sakralnej dla uczczenia 10 rocznicy śmierci
O.Maessiaena. W programie: O.Messiaen, J.Alain, Ch.Tournemire.
7.07.2002
Koncert inauguracyjny IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
Organy Archikatedry - recital organowy Alessandro Bianchi'ego (Włochy).
W programie: J.G.Rheinberger, R.Lassel, H.Brewer.
14.07.2002 Recital organowy Sergio Paoliniego (Włochy). W programie: T.Albinioni, M.E.Bossi, A.Guilmant
21.07.2002 Recital organowy Cristiny Garcia Banegas (Urugwaj). W programie: A.Guilmant, C.Franck, R.Schumann.
28.07.2002 Recital organowy Przemysława Kapituły. W programie: J.S.Bach, F.Nowowiejski.
4.08.2002 Recital organowy Alberto Guerzoniego (Włochy). W programie: J.S.Bach, M.E.Bossi, A.Vivaldi, T.Dubois.
11.08.2002 Recital organowy Maurice Clerca (Francja). W programie: L.Boellmann, D.Buxtehude, J.Pachelbel, J.S.Bach, A.Guilmant, C.Franck.
18.08.2002 Recital organowy Josefa Sluysa (Belgia). W programie: A. Kerkhoven, G.Böhm, J.S.Bach, F. Mendelssohn.
25.08.2002 Recital organowy Rolanda Muhra (Niemcy). W programie: J.G.Walther, J.E.Bach, J.H.Knecht, F. Mendelssohn.
1.09.2002 Recital organowy Wojciecha Szwejkowskiego. W programie: A.Guilmant, C.Franck, J.S.Bach.
8.09.2002 Recital organowy Stanislava Surina (Słowacja). W programie: A.Guilmant, J.G.Walther, L.Janacek, J.S.Bach.
15.09.2002
Recital organowy Zygmunta Antonika. W programie: L.Boellmann,
D.Buxtehude, L.N.Clerambault, J.S.Bach, H.Purcell, T.Dubois, C.Franck.
22.09.2002 Recital organowy Hansjörga Stadlera (Szwajcaria). W programie: L.Boellmann, D.Buxtehude, J.S.Bach, T.Dubois.
27.10.2002 Muzyka francuska XVIII w. w wykonaniu Andrzeja Siekierskiego (Francja, Wersal).
24.11.2002 XIX Przegląd Chórów Kościelnych (19 zespołów).

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00