Koncerty

2005

6.03.2005 Muzyka pasyjna w wykonaniu Chóru
Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją ks. prof. Andrzeja Filabera
(promocja płyty Ecce lignum crucis) oraz chóru Santa Lucia di Magras
(Włochy) pod dyr. Fausto Ceschi'ego.
18.03.2005
Tryptyk Wielkopostny: Muzyka organowa M.Surzyńskiego i
F.Nowowiejskiego; Carmina Crucis S.Moryto oraz Stabat Mater
K.Szymanowskiego w wykonaniu solistów, orkiestry Symfonietta Canonia i
Chóru UKSW.
1.04.2005 Koncert Augsburger
Domsingknaben pod dyr. Reinharda Kammlera. W programie: G. P. da
Palestrina, L. Lechner, T. L. de Victoria, H.Schütz,
A.Raselius,W.A.Mozart, A.Bruckner, J.S.Bach.
16.04.2005
Joahannis Paulo II pro memoriam. G. Fauré - Requiem w wykonaniu J.
Kaufman (sopran), T. Piętaka (baryton), P.Rachonia (organy) i Chóru
Archikatedry Warszawskiej pod dyr. ks. Andrzeja Filabera.
3.05.2005
Koncert religino-patriotyczny w wykonaniu artystów scen warszawskich,
Barbary Dobrzyńskiej (recytacje) i Warszawskiego Chóru
Międzyuczelnianego pod dyr. Lidii Panowicz.
29.05.2005
Koncert inauguracyjny XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej.
Wykonawcy: Chóry Sonante i Epifania, Orkiestra Symfoników Warszawskich
Nova, Agnieszka Piasecka (sopran), Małgorzata Pańko (alt), Rafał
Bartmiński (tenor), Sławomir Jurczak (bas), Łukasz Wojakowski -
dyrygent. W programie: A. Dvorak - Stabat Mater, wręczenie ks. prof. dr
hab. Andrzejowi Filaberowi SREBRNEJ PISZCZAŁKI - nagrody Prymasa Polski.
2.06.2005 Recital organowy Pierre-Richarda Deshaysa (Francja). W programie: A. Guilmant, Ch.M.Widor.
4.06.2005
Koncert Festiwalowy. Wykonawcy: Chór Archikatedry Warszawskiej,
Katarzyna Krzyżanowska - mezzosopran, Tomasz Piętak - baryton, Piotr
Rachoń - organy, Dariusz Zimnicki - dyrygent. W programie: H.M.Górecki
- Totus Tuus, F.Liszt - Via crucis, J.Maklakiewicz - Msza Częstochowska.
26.06.2005
Koncert poświęcony pamięci pomordowanych na Wschodzie: Arie
kompozytorów różnych epok w wykonaniu Teresy Żyli-Gary i jej uczniów
oraz Piotra Rojka - organy.
3.07.2005 Koncert
inauguracyjny XII Międzynarodowego Festiwalu Organy Archikatedry.
Recital Daniela Zaretsky'ego (Rosja) W programie: C.Franck,
M.Surzyński, J.Pachelbel, L.Vierne.
10.07.2005 Recital organowy Christiana Ringendahla (Niemcy). W programie: J.G.Rheinberger, J.Reybke.
17.07.2005 Recital organowy Andresa Uibo (Estonia). W programie: Paulini.Buxtehude, J.S.Bach, P.Suda, R.Tobias.
24.07.2005 Recital organowy Sergio Paoliniego (Włochy). W programie: B.Marcello, A.Vivaldi, F.Moretti, M.E.Bossi, G.A.Merkel.
28.07.2005
Koncert religijno-patriotyczny pt. "Kamienie wołać będą" w wykonaniu
artystów scen warszawskich, Barbary Dobrzyńskiej (recytacje) i
Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego pod dyr. Janusza Dąbrowskiego.
31.07.2005 Recital organowy Erica Halleina (Belgia). W programie: Ch. M. Widor.
7.08.2005 Recital organowy Rudolfa Scheideggera (Szwajcaria). W programie: J.S.Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy.
14.08.2005 Recital organowy Emanuele Cardiego (Włochy). W programie: J.L.Krebs, J.G.Walther, G.Valerj, M.E.Bossi, A.Vivaldi, G.Morandi.
21.08.2005 Recital organowy Adriano Falcioniego (Włochy)W programie: Sonaty i fantazje J.S.Bacha i M.Regera.
28.08.2005 Recital organowy Piotra Rachonia. W programie: L.C.Daquin, G.Corrette, M.Dupre, Ch.M.Widor.
3.09.2005 Koncert z okazji 10-lecia firmy Hert: Recital organowy P.Kapituły. W programie: J.S.Bach, T.Albinioni.
4.09.2005 Recital organowy Przemysława Kapituły W programie: A.H.Brewer, T.Albinioni, M.Surzyński.
11.09.2005 Recital organowy Wojciecha Szwejkowskiego. W programie: N.Bruhns, J.S.Bach, M.Surzyński.
18.09.2005 Recital organowy Estebana Elizondo (Hiszpania). W programie muzyka kompozytorów hiszpańskich XVI-XX w.
23.10.2005 Muzyka cerkiewna w wykonaniu Chłopięco-Męskiego Chóru Miejskiego z Brześcia (Białoruś) pod dyr. Ałły Igumnowej.
11.11.2005
Jedna jest Polska. Koncert religino-patriotyczny w wykonaniu artystów
scen warszawskich, Barbary Dobrzyńskiej (recytacje) i Warszawskiego
Chóru Międzyuczelnianego pod dyr. Janusza Dąbrowskiego.
19, 20.11.2005 XXII Przegląd Chórów Kościelnych (18 chórów)
10.12.2005
Koncert oklicznościowy z okazji 100 rocznicy przyznania Nagrody Nobla
H.Sienkiewiczowi w wykonaniu solistów TW Opery Narodowej i Orkiestry
Koncertowej Victoria .

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00