MKiDN
Projekt 1: MAW - wyposażenie...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytetu: INFRASTRUKTURA KULTURY.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – wyposażenie ekspozycyjne, funkcjonalne i multimedialne”. Zadanie wynikające z projektu zostały zrealizowane w roku 2016.


Celem projektu było zapewnienie cennym dziełom sztuki, którym opiekuje się Muzeum Archidiecezji znajdujące się na terenie parafii Archikatedralnej, odpowiedniego wyposażenia ekspozycyjnego oraz należyte zabezpieczenie zbiorów.

 

Zobacz więcej

 
Projekt 2: Skarby Archidiecezji Warszawskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu KULTURA CYFROWA.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej”. Zadanie wynikające z projektu zostały zrealizowane w roku 2016.

Celem projektu było opracowanie i digitalizacja wybranych 100 obiektów znajdujących się z zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz ich udostępnienie w formie cyfrowej. Digitalizacja dzieł sztuki i ich upublicznienie przełamuje bariery w dostępie do kultury m.in. z powodu odległości, stanu zdrowia itp. Ponadto przyczynia się do ich popularyzacji kultury, spełnia cele edukacyjne i naukowe.

W ramach projektu zakupiono sprzęt umożliwiający digitalizację tj. aparat fotograficzny, obiektywy, oświetlenie, statyw, wzornik, zestaw komputerowy, monitor, tło fotograficzne, odpowiednie oprogramowania oraz wykonało niezbędne prace (fotografia i opracowanie zdjęć) oraz upubliczniło wybrane eksponaty na zmodernizowanej stronie internetowej.

Zobacz więcej

Malarstwo

Ryciny i rysunki

Rzeźba

Szaty liturgiczne

 
Projekt 3: Skarby Archidiecezji Warszawskiej - etap II (2017)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu KULTURA CYFROWA.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej - etap II”.

Zadania wynikające z projektu są realizowane w roku 2017.

Celem projektu jest kontynuacja procesu profesjonalnej digitalizacji i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się z zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz Bazyliki Archikatedralnej. Planowane jest udostępnienie kolejnych co najmniej 202 obiektów. Zwiększenie dostępności planowane jest poprzez zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii cyfrowych (precyzyjne skanowanie trójwymiarowe, zdjęcia gigapixelowe, pliki RTI, różnego typu animacje i renderingi). Zadanie realizowane jest przy merytorycznej pomocy specjalistów z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W procesie digitalizacji wykorzystane zostaną innowacyjne stanowiska do skanowania 3D (wytworzone w tym muzeum w ramach WPR Kultura + i POIiŚ).

Ucyfrowienie skarbów kolekcji archidiecezjalnej spowoduje popularyzację zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się w posiadaniu Kościoła.

Zdigitalizowane obiekty oraz informacje będę dostępne przez internet (wersja podstawowa) oraz w wyższej jakości w siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W ramach projektu zdigitalizowane zostaną: obrazy, rzeźby, rysunki i ryciny, wyroby złotnicze, brązy, szkło, porcelana, tkaniny liturgiczne, meble i zegary. Łącznie ponad 200 obiektów.

 

Malarstwo

 

Grafiki i rysunki

Ryciny do Litanii Loretańskiej,
Autorzy: Johann Baptist Klauber, Joseph Sebastian Klauber, Georg Balthasar Probst 1763 r, Niemny, Augsburg, papier, miedzioryt

Złotnictwo

Tkaniny liturgiczne

Rzeźba

Zegary

Meble

 


 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00