Tegoroczna dekoracja Grobu Pańskiego nawiązuje do tragedii wojny. Jesteśmy poruszeni skalą i rozmiarami zniszczeń wojennych, serce przeszywa ból i smutek, gdy widzimy i słyszymy o ogromnym cierpieniu Narodu Ukraińskiego, naszych Sióstr i Braci.
Centralne miejsce w dekoracji grobu zajmuje makieta zbombardowanego domu. Te ruiny stają się symbolem niewinnej śmierci, przymusowej ucieczki, zniszczonych rodzin i zbombardowanych miast. Pośrodku tej ściany, w zerwanym tynku, dostrzec możemy zarys postaci Chrystusa, spoczywającego w grobie. To wyraz przejmującej prawdy wiary – Jezus Chrystus jednoczy się z każdym człowiekiem, także z tym najbardziej zhańbionym, opuszczonym, doświadczającym cierpienia. On sam, w czasie swojej męki został zniszczony, zrujnowany, zmaltretowany i zamordowany. Ci, którzy skazali Go na krzyż, chcieli Go unicestwić, zrównać z ziemią, zbombardować, by Jego wyznawcy nie mogli mieć w Nim nigdy więcej Nauczyciela, Przewodnika. By nie widzieli w Jezusie nadziei.
Tak stało się w Wielki Piątek. Tak dzieje się u naszych Wschodnich Sąsiadów już od wielu dni.
Wszystko zmieniło się w Wielkanocny Poranek. Chrystus przywrócił swoim Uczniom nadzieję, pokonał cierpienie i śmierć, Zmartwychwstał i jest obecny w Kościele na zawsze, pod postacią Chleba, w Eucharystii. Dlatego w oknie zburzonego domu ustawiono monstrancję z Najświętszym Sakramentem, a także pełną zieleni dekorację kwiatową, jako symbol i znak zwycięstwa nad śmiercią, cierpieniem i udręką.
To także znak nadziei dla dzisiejszych czasów, że tak jak po drodze krzyżowej i śmierci Chrystus zmartwychwstaje, tak i nasze cierpienia, grzechy, wojna i nienawiść zostaną pokonane. Dzięki wierze w moc Chrystusa jesteśmy pewni, że nienawiść i wojna nie są ostatnim słowem, nie są silniejsze od miłości, przebaczenia i pokoju.

Przy tegorocznej dekoracji Grobu, wpatrując się w Chrystusa Zmartwychwstałego, modlimy się o pokój dla Ukrainy, a także o podźwignięcie z ruin grzechu każdego z nas!