Wnętrze

Panoramy 360o

stan sprzed remontu 2012/13

 

Po II wojnie światowe Prymas Polski Kardynał Augusto Hlond postanowił zrekonstruować pierwotną formę świątyni, przywracając dawną wysokość dachu; gotycką formę wszystkich elewacji. Rekonstrukcji dokonał prof. dr Jan Zachwatowicz, konstrukcję opracował prof. Stanisław Hempel, budował kierował prof. Stanisław Marzyński.

Przez gotycki portal, wzniesiony z profilowanej cegły wchodzi się do kruchty, nad którą znajduje się chór wzniesiony przez Wazów. Kruchę od nawy oddziela siedemnastowieczna krata, która została według rysunku samego króla. Wykonawcą był złotnik - króla Zygmunta III.

W kruchcie znajduje się krzyz drewniany z pasją wykonany przez ludowego rzeźbiarza z XVII w. Po II wojnie światowe ofiarowano marmurowa kropielnicę z IX w. pochodzenia romańskiego. Wnętrze świątyni wprowadza nas w klimat sacrum.

Wnętrze Archikatedry wzbogacano nowymi dziełami sztuki, kolorami witraży przypominających dzieje Polski i polskich świętych, brzmieniem wspaniałych organów niemieckiej firmy Eule, zbudowanych w 1987 roku. Na ścianach umieszczono tablice upamiętniające ważkie wydarzenia i tych, których zasługi nie przemijają. W Archikatedrze w Kaplicy Literackiej znajduja sie relikwie błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, sa kaplice z sarkofagami kryjącymi doczesne szczątki Prymasów Polski - Sług Bożych: Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Kardynała Augusta Hlonda.

 

 

W bazylice archikatedralnej w większe uroczystości kościelne i święta państwowe Msze św. celebruje arcybiskup metropolita warszawski, tutaj odbywają się rokrocznie święcenia kapłańskie.

W ostatnich latach kościół stał się ważnym, o znaczeniu międzynarodowym, centrum promocji muzyki sakralnej, zwłaszcza polskiej. Przez cały rok (zazwyczaj w ostatnie niedziele miesiąca) odbywają się koncerty w cyklu Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej. Rokrocznie na przełomie maja i czerwca Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej z koncertami muzyki oratoryjno-kantatowej, organowej i chóralnej, a we wszystkie niedziele począwszy od pierwszej niedzieli lipca do trzeciej niedzieli września o godz. 16 Międzynarodowy Festiwal Organy Archikatedry z udziałem najwybitniejszych wirtuozów z całego świata.

 

 

Podziemia Katedry
Podziemia świątyni, stopniowo odkrywane, stały się w ciągu wieków wielowarstwowym cmentarzyskiem, gdzie nad trumnami wczesnej epoki piastowskiej składano zmarłych w późniejszych stuleciach. Krypty łączono ze sobą lub zamurowywano.W podziemiu rozbudowywano nekropolię. Pod koniec XX wieku podziemia zostały wyremontowane. Spoczywają tu prochy znamienitych ludzi polskiej historii: wśród nich książęta mazowieccy z rodu Piastów, król Stanisław August Poniatowski, prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, generał Kazimierz Sosnkowski, wielki pisarz, laureat nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz oraz muzyk i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski; są grobowce arcybiskupów warszawskich.

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00