Chrzest

Chrzest dzieci

Chrzest dzieci odbywa się zazwyczaj w każdą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 11.00, wyjątek stanowią uroczystości kościelne i państwowe.W uroczystość Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 12.30.

W tygodniu przed chrztem w kancelarii parafialnej, w obecności przynajmniej jednego z rodziców i obojga chrzestnych, spisuje się akt chrztu, do którego wymagane są następujące dokumenty:
- świadectwo urodzenia z USC,
- świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub został zawarty poza parafią archikatedralną,
- zaświadczenia dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania,
- zezwolenie właściwej parafii na chrzest w archikatedrze, jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie tutejszej parafii,
- chrzestni przedstawiają dokumenty tożsamości.

Po spisaniu aktu rodzice otrzymują kancelaryjną kartę chrztu.

W dniu chrztu rodzice i chrzestni przybywają przed Mszą świętą do zakrystii archikatedralnej i wręczają kapłanowi:
- kancelaryjną kartę chrztu,
- kartki do spowiedzi podpisane przez spowiednika.
Matka chrzestna przynosi białą szatę, ojciec chrzestny świecę, potrzebne do liturgii chrztu.


Chrzestni powinni spełnić następujące warunki:
- mieć ukończone 16 lat,
- przyjęty  sakrament chrztu, bierzmowania i eucharystii,
- żyć zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.
Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego.


Zgodnie z prawem kanonicznym chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym. Jeśli z bardzo ważnych powodów chrzest miałby się odbyć w jednym z kościołów rektorskich na terenie parafii archikatedralnej, zgłaszając chrzest należy przedstawić:
- zgodę parafii zamieszkania rodziców,
- zgodę rektoratu wybranego kościoła.

Chrzest dorosłych

Osoby dorosłe, pragnące przyjąć sakrament chrztu, przez co włączają się do wspólnoty Kościoła Katolickiego i zostają Dziećmi Bożymi, zapraszamy do uczestnictwa w przygotowaniu prowadzonym dla katechumenów w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

- przygotowanie rozpoczyna się w październiku i trwa do Wielkanocy następnego roku,
- zapisy prowadzone są w kancelarii.

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00