Projekt 1: MAW - wyposażenie...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytetu: INFRASTRUKTURA KULTURY.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – wyposażenie ekspozycyjne, funkcjonalne i multimedialne”. Zadanie wynikające z projektu zostały zrealizowane w roku 2016.


Celem projektu było zapewnienie cennym dziełom sztuki, którym opiekuje się Muzeum Archidiecezji znajdujące się na terenie parafii Archikatedralnej, odpowiedniego wyposażenia ekspozycyjnego oraz należyte zabezpieczenie zbiorów.

 

Zobacz więcej

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00