Projekt 2: Skarby Archidiecezji Warszawskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu KULTURA CYFROWA.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej”. Zadanie wynikające z projektu zostały zrealizowane w roku 2016.

Celem projektu było opracowanie i digitalizacja wybranych 100 obiektów znajdujących się z zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz ich udostępnienie w formie cyfrowej. Digitalizacja dzieł sztuki i ich upublicznienie przełamuje bariery w dostępie do kultury m.in. z powodu odległości, stanu zdrowia itp. Ponadto przyczynia się do ich popularyzacji kultury, spełnia cele edukacyjne i naukowe.

W ramach projektu zakupiono sprzęt umożliwiający digitalizację tj. aparat fotograficzny, obiektywy, oświetlenie, statyw, wzornik, zestaw komputerowy, monitor, tło fotograficzne, odpowiednie oprogramowania oraz wykonało niezbędne prace (fotografia i opracowanie zdjęć) oraz upubliczniło wybrane eksponaty na zmodernizowanej stronie internetowej.

Zobacz więcej

Malarstwo

Ryciny i rysunki

Rzeźba

Szaty liturgiczne

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00