Dla narzeczonych

Formalności

związane z przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa w Parafii Archikatedralnej w Warszawie

1. Narzeczeni uczestniczą w Kursie Przedmałżeńskim i zajęciach w Poradni Rodzinnej.
2. Pobierają z USC zaświadczenie do ślubu konkordatowego oraz świadectwa chrztu wraz z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z parafii chrztu Narzeczonych.
3. Na 3 miesiące przed ślubem Narzeczeni zgłaszają się do Parafii zamieszkania Narzeczonej lub Narzeczonego z w/w dokumentami i dowodami osobistymi w celu spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych oraz przygotowania do wygłoszenia zapowiedzi.
Z zaświadczeniem o wygłoszonych zapowiedziach (w parafii tej ze stron, w której nie był spisywany Protokół).
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii „Parafii Protokołu” i proszą o wystawienie Licencji na ślub w Parafii Archikatedralnej.
4. Na tydzień przed planowanym ślubem Narzeczeni wraz ze Świadkami zgłaszają się do kancelarii parafii Archikatedralnej i przedstawiają:
- Licencję z parafii, w której był spisany Protokół;
- Zaświadczenia z USC (3 egz.) lub kopię dokumentu o zawartym związku cywilnym;
- dowody tożsamości.

Przy spisaniu aktu ślubu można złożyć ofiarę kancelaryjną.

Wieczory dla Narzeczonych

  • Wieczory dla narzeczonych to 9 cotygodniowych obowiązkowych spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa.
  • Spotkania w Archikatedrze odbywają się, w wyznaczone dni, od godz. 18.00 w salach nad zakrystią. Każde spotkanie trwa od 2,5 do 3 godzin.
  • Prowadzącymi wieczory są para małżeńska (malzenstwo.pl) i ksiądz.
  • Proponujemy aktywną metodę.
  • Po wprowadzeniu małżeństwa i księdza narzeczeni kontynuują temat w parze posługując się przygotowanymi materiałami.
  • Wartość przeżycia takiego kursu i jego owoce zależą od zaangażowania uczestników w proponowaną pracę.
  • Taki trud naprawdę się opłaca i daje uzasadnioną nadzieję na dobre i trwałe małżeństwo.

Wieczory dla Narzeczonych

rozpoczynamy:

w lutym 2020 r.


przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana,

sala nad zakrystią, wejście od ul. Jezuickiej

(domofon: 4+dzwonek).

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ PARY, KTÓRE ZAWIERAJĄ ŚLUB

W ARCHIKATEDRZE

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Zgłoszenia przyjmuje Kancelaria Parafialna tel. 22 831 02 89

 

 

Odpowiedzialny: ks. Bartosz Szoplik

 

 


 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00