Aktualności

Biblia na Starówce - wykłady i warszataty biblijne

data

WYKŁAD

WARSZTATY

9.10

Na początku o początku. Rodzinne sagi, mity, tradycje, legendy i fakty. Spotkanie na temat tego, co trzeba wiedzieć o księdze Rodzaju.

 

23.10

 

Jak się modlić tekstami Nowego Testamentu - Ewangelie

13.11

Złorzeczące, dziękczynne, błagalne, indywidualne i zbiorowe. Pieśni Dawida, Salomona i synów Koracha. Spotkanie o księdze Psalmów

 

27.11

 

jak się modlić tekstami Starego Testamentu - Prorocy

11.12

Proroctwa nadziei, zapowiedzi kary. Prorok jeden, czy trzech? Adwentowe wprowadzenie do księgi Izajasza

 

15-18.12

rekolekcje adwentowe

8.01

O sensie cierpienia, niezrozumieniu przyjaciół, o kłótni z Bogiem, wierności i tajemnicy. Księga Hioba, lektura na początek nowego roku

 

22.01

 

Jak się modlić tekstami Nowego Testamentu - Ewangelie

26.01

Niedziela Słowa Bożego

12.02

Prorok, któremu nie wyszło. Księga Jeremiasza

 

26.02

 

jak się modlić tekstami Starego Testamentu - Psalmy

11.03

Księga Jonasza

 

25.03

 

Jak się modlić tekstami Nowego Testamentu - listy św. Pawła

08.04

Pieśń nad Pieśniami

 

22.04

 

jak się modlić tekstami Starego Testamentu - księgi historyczne

13.05

Księgi Machabejskie

 

27.05

 

Jak się modlić tekstami Nowego Testamentu - Apokalipsa

10.06

Księga Mądrości

 

24.06

 

jak się modlić tekstami Starego Testamentu - księgi mądrościowe

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00