Projekt unijny

Uroczyste zakończenie projektu renowacji Bazyliki św Jana Chrzciciela


18 listopada 2015 r. w Archikatedrze Warszawskiej miały miejsce uroczystości, które zakończyły projekt „Skarbiec Dziedzictwa Kultury – Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej”. W programie tych wydarzeń była msza w Archikatedrze, którą uświetnił Chór Archikatedry Warszawskiej, następnie koncert organowy w wykonaniu Andrzeja Chorosińskiego – profesora Organistyki, wspólne zwiedzanie krypt, poświęcenie nowej siedziby Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz konferencja prasowa. Dzięki trwającemu ponad cztery lata programowi „Skarbiec Dziedzictwa Kultury - Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej” udało się przywrócić świetność jednej z najważniejszych warszawskich świątyń - Bazylice św Jana Chrzciciela. Stworzono nową ścieżkę edukacyjną w kryptach katedralnych oraz zaadaptowano budynek dawnego Pałacu Dziekana na potrzeby Muzeum Archidiecezjalnego. Inwestycja ta była możliwa dzięki funduszom uzyskanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (85% wartości projektu) oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (promesa na 12, 75% wartości). Całkowita wartość projektu to 21,83 mln zł. Po raz pierwszy od czasów powojennej odbudowy, kościół przeszedł tak wszechstronny remont. We wnętrzu kościoła obejmował on renowację ścian, sklepienia, posadzki oraz elementów dachu. Założono izolację przeciwwilgociową, osuszono mury, oczyszczono elementy kamienne i metalowe z wieloletniego kurzu. W ramach prac prowadzonych na zewnątrz budynku założono izolację przeciwwilgociową, osuszono mury, położono nowe tynki i poddano renowacji detale architektoniczne.

Ważnym elementem prac była renowacja licznych zabytków katedry. Zainstalowano specjalny system oświetleniowy, który umożliwił właściwe wyeksponowanie dzieł, takich jak epitafia, tablice pamiątkowe, pomniki, elementy metaloplastyki. Odnowieniu poddano Kaplicę Cudownego Pana Jezusa Ukrzyżowanego (Baryczków) - najlepiej zachowany fragment przedwojennej świątyni, przepiękny ołtarz w kaplicy Ubiczowania oraz kaplicę baptysterium.

W ramach prac nad metaloplastyką i elementami kowalskimi w Archikatedrze podkreślić należy dzieło renowacji kraty wejściowej, która wymagała starannych zabiegów konserwacyjnych. Podanie mówi, że została wykonana według rysunku samego króla Zygmunta III Wazy. Prace wewnątrz kościoła były też związane z poprawieniem komfortu wiernych. Wymieniono instalację elektryczną, zmieniono oświetlenie oraz unowocześniono system nagłośnieniowy. Gruntownej renowacji doczekały się organy, w których odbudowano uszkodzone piszczałki i przywrócono im oryginalne brzmienie, a także automatyka i mechanika dzwonów jak i same dzwony Archikatedry.

W ramach projektu przeprowadzono szerokie prace w kryptach – narodowej nekropolii. Jest to miejsce szczególne, gdzie pochowano wielu znanych Polaków, jak Prymas Józef Glemp, ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, prezydenci przedwojennej Polski Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, a także pisarz Henryk Sienkiewicz. Niezwykle ważna była możliwość przeprowadzenia badań archeologicznych. W ich wyniku zabezpieczono zachowane w oryginalnym stanie trumny, ocalałe ubrania,oraz szczątki pochowanych. Same krypty wymagały gruntownego osuszenia, zmiany oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz przebicia nowego tunelu dla przygotowanej ścieżki turystycznej. W wyniku tych prac powstało unikalne miejsce prezentujące nie tylko losy zasłużonych, spoczywających w kryptach, ale również ilustrujące staropolskie obyczaje funeralne.

Ostatnim elementem programu było przystosowanie dawnego Pałacu Dziekana przy ul. Dziekania na siedzibę Muzeum Archidiecezjalnego. W zbiorach muzeum jest wiele niezwykle cennych eksponatów, które wymagały odpowiedniego przygotowania ekspozycji. W trosce o zwiedzających wzmocniono stropy i ściany budynku, a także przygotowano zaplecze sanitarne. Poprzez zainstalowanie w budynku windy jest on dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich. Całość gruntownie przebudowanego budynku, realizuje funkcje zarówno muzealne jak i edukacyjne, będąc wspaniałym wzbogaceniem staromiejskiej oferty kulturalnej.

Projekt „Skarbiec Dziedzictwa Kultury - Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej” to wspaniała inwestycja, dzięki której Warszawa zyskała nie tylko odnowioną Katedrę i nowoczesną ścieżkę turystyczno- edukacyjną, ale również miejsce, które w sposób dostosowany do współczesnych standardów, przedstawia historię chrześcijaństwa w naszym mieście i na polskiej ziemi.

 

Projekt "Skarbiec dziedzictwa kultury – Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 Rewitalizacja Miast.

 

Informacja prasowa

Uroczyste rozpoczęcie projektu Skarbiec Dziedzictwa Kultury –Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

W dniu 16 kwietnia 2012 roku o godzinie 16.00 w Bazylice Archikatedralnej Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie rozpocznie się inauguracja Projektu Skarbiec Dziedzictwa Kultury - Bazylika Archikatedralna i muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Uroczystość rozpocznie się błogosławieństwem udzielonym zebranym przez Metropolitę Warszawskiego JE Kardynała Kazimierza Nycza po której wystąpi Chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod batutą Zofii Borkowskiej.

Więcej... (doc)

 

Ogłoszenia

2015.07.09 Wybranie najlepszej oferty:

 

Opracowanie projektu i realizację ścieżki edukacyjnej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawiepdf

Dostawę i montaż sprzętu wraz obudową i uruchomieniem do ścieżki edukacyjnej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie” pdf

 

POSTĘPOWANIE NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA „Opracowanie projektu i realizację ścieżki edukacyjnej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie

150629ogl_sciezka_edukacyjna.pdf data zamieszczenia: 29.06.2015

150629Zal_nr_1_scenariusz_sciezka edukacyjna.pdf data zamieszczenia: 29.06.2015

150629Zal_nr_2_zestawienie_obiektow_muzealnych_sciezka_edukacyjna.pdf data zamieszczenia: 29.06.2015

150629Zal_nr_3_A_rzut_krypt_archikatedry_sciezka_edukacyjna.pdf data zamieszczenia: 29.06.2015

150629Zal_nr_3_B_rzut_przyziemia_sciezka_edukacyjna.pdf data zamieszczenia: 29.06.2015

150629Zal_nr_4_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_sciezka_edukacyjna.doc data zamieszczenia: 29.06.2015

150629Zal_nr_5_wzor_formularza_ofertowego_sciezka_edukacyjna.doc data zamieszczenia: 29.06.2015


POSTĘPOWANIE NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA „Dostawę i montaż sprzętu wraz obudową i uruchomieniem do ścieżki edukacyjnej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie

150629ogl_sprz.pdf data zamieszczenia: 29.06.2015

150629Zal_nr_1_wykaz_sprzetu_do_aranzacji.pdf data zamieszczenia: 29.06.2015

150629Zal_nr_2_wzor_formularza_ofertowego_sprzet.doc data zamieszczenia: 29.06.2015


 

OGŁOSZENIE: Postępowanie o udzielenie zamówienia na system składowania krzeseł; Dokumentacja techniczna; data zamieszczenia: 23.03.2015. Wybór najkorzystniejszej oferty

Formularz ofertowy

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane. Numer ogłoszenia: 234175 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 214037 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

Odpowiedzi na pytania 9.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 212989 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014

Odpowiedzi na pytania 08.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 323954 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014

Odpowiedzi na pytania 4.10.2014

Odpowiedzi na dalsze pytania 1.10.2014

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu pod nazwą „Dokończenie robot budowlanych oraz prac konserwatorsko- remontowych związanych z inwestycją w ramach Projektu Skarbiec Dziedzictwa Kultury – Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej”

Zestawienie wyposażenia sanitarnego - Muzeum, Katedra

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Numer ogłoszenia: 260159 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014

Ogłoszenie o zmianie zmianie SIWZ-220915

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 311468 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014

SIWZ

Regulamin

Załączniki:

- Inwentaryzacja robót Archikatedra, Muzeum format pdf, format xls

- Dokumentacja (397 MB)

- Dokumentacja uzupełniająca (TOM 2.3: Projekt wymiany pokrycia dachowego budynku dzwonnicy archikatedry p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie)

Archikatedra

- Pozwolenie na budowę

- Projekty do pozwolenia na Budowę

- Projekty konserwatorsko – aranżacyjne

- Projekty dodatkowe

- Projekty zamienne

- Specyfikacje techniczne

Muzeum

- Pozwolenie na budowę

- Projekty do pozwolenia na Budowę

- Projekty dodatkowe

- Projekty zamienne

- Specyfikacje techniczne

 


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odwodnienie

Numer ogłoszenia: 291154 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu (po zmianie)

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 285636 - 2014 data 27.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Parafia Archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie, ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 831 02 89, fax. 22 831 02 89.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Postępowanie nie jest zamówieniem publicznym, prowadzone jest zgodnie z wymogami konkurencyjności. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone będzie zgodnie z regulaminem udzielania zamówień Zamawiającego, w trybie otwartym. Wszelkie odniesienia w dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego, należy rozumieć jako odniesienia do zamówienia udzielanego na podstawie regulaminu Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie hydro-izolacji zewnętrznej strony ścian piwnic na długości odkopanych ścian oraz drenażu przed frontonem Archikatedry wraz z pompownią wód drenarskich oraz przewodem tłocznym w ramach projektu REMONTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (punkt 4.1). Szacowana wartość zamówienia wynosi 200 tys zł brutto.

W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie nie jest zamówieniem publicznym, prowadzone jest zgodnie z wymogami konkurencyjności. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone będzie zgodnie z regulaminem udzielania zamówień Zamawiającego, w trybie otwartym. Wszelkie odniesienia w dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego, należy rozumieć jako odniesienia do zamówienia udzielanego na podstawie regulaminu Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie hydro-izolacji zewnętrznej strony ścian piwnic na długości odkopanych ścian oraz drenażu przed frontonem Archikatedry wraz z pompownią wód drenarskich oraz przewodem tłocznym w ramach projektu REMONTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ (w zakresie opisanym w punkcie 4.1 projektu). Szacowana wartość zamówienia wynosi 180 tys zł brutto.

 

Numer ogłoszenia: 285636 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014:

Roboty budowlane w zakresie kanalizacja deszczowej w ramach Projektu >Skarbiec dziedzictwa kultury - Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej<

Regulamin udzielania zamówień

Dokumentacja

SIWZ

 

PRZETARG ARCHIKATEDRA i MUZEUM 24.02.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie
SIWZ Archikatedra i Muzeum, przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Regulamin postępowania
Załącznik nr 1: Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna
Zamawiający, w toku dalszej analizy dokumentacji przetargowej, widzi potrzebę wprowadzenia kilku istotnych zmian do opublikowanych dokumentów. Konieczne zmiany zostaną opublikowane niezwłocznie po ich uzgodnieniu. W zależności od terminu opublikowania zmiany, Zamawiający zdecyduje również o przesunięciu terminu na składanie ofert.

Dokumenty po zmianach 04.03.2014:

Ogłoszenie
SIWZ Archikatedra i Muzeum, przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Załącznik nr 1: Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna

______________________________________________________________

Informacja o udzieleniu zamówienia Archikatedra 19.12.2011

Wybór najkorzystniejszej oferty: Wielobranżowy remont budowlano-konserwatorski archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie" ogłoszony w dniu 18.11.2011

Pytania i odpowiedzi do przetargu z 18.11.2011

PRZETARG ARCHIKATEDRA 18.11.2011
Ogłoszenie
Dokumenty przetargowe

ZAŁĄCZNIK 1 PROJEKTY BUDOWLANO KONSERWATORSKIE
TOM 1_Projekt kons i konserwacji i restauracji elewacji kościoła
TOM 2_Program i projekt budowlano - kons likwidacji zaw
TOM 3_Projekt remontu kanalizacji deszczowej
TOM 4_Projekt budowlany połączenia krypt
TOM 5_Projekt instalacji elektr, teletechj i iluminacji wnętrza

ZAŁĄCZNIK 2 PROJEKTY BUDOWLANE KONSERWATORSKIE i ARANŻACYJNE
TOM 1_Wyniki kwerendy archiwalnej
TOM 2_Projekt konserwatorski i architektoniczny
TOM 3_Remont i aranżacja wnętrza kościoła
TOM 4_Projekt konserwacji i restauracji obiektów
TOM 5_Projekt modernizacji systemu ogrzewania

ZAŁĄCZNIK 3 PROJEKTY WYKONAWCZE
ARANŻACJA KRYPT_CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
ARANŻACJA PRZESTRZENI KOŚCIOŁA NA POTRZEBY RUCHU TURYSTYCZNEGO
PROJEKT INST ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ
PROJEKT_POŁĄCZENIA_ZESPOŁÓW_KRYPT_ARCHITEKTURA
PROJEKT_POŁĄCZENIA_ZESPOŁÓW_KRYPT_KONSTRUKCJA
PROJEKT_REMONTU _KANALIZACJI_DESZCZOWEJ

ZAŁĄCZNIK 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK 5 PRZEDMIARY
ARANŻACJA KRYPT_ARANZACJA PRZESTRZENI KOŚCIOŁA NA POTRZEBY RUCHU
INSTALACJE ELEKETRYCZNE I TELETECHNICZNE
KONSERWACJA I RENOWACJA ŚCIAN I SKLEPIEŃ
KONSERWACJA I RESTAURACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
LIKWIDACJA ZAWILGOCENIA KRYPT I ŚCIAN KOŚCIOŁA
OGRZEWANIE POWIETRZNE
POŁĄCZENIA ZESPOŁÓW KRYPT
RESTAURACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA

ZAŁĄCZNIK 6 LISTA OBIEKTÓW RUCHOMYCH


Data zamieszczenia: 17 listopada 2011
Odpowiedź na odwołanie

Data zamieszczenia: 14 listopada 2011
Odwołanie

Data zamieszczenia: 12 listopada 2011
Informacja o udzieleniu zamówienia Muzeum

Data zamieszczenia: 7 listopada 2011
Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i uniewaznienie postepowania

Data zamieszczenia: 2 listopada 2011
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty dla przetargu ograniczonego na Muzeum

Data zamieszczenia: 12 października 2011
Pytania i odpowiedzi do SIWZ przetarg nieograniczony Archikatedra
Rzut-1 platforma dla niepełnosprawnych.pdf

Data zamieszczenia: 10 października 2011
Pytania i odpowiedzi do SIWZ przetarg nieograniczony Archikatedra

Data zamieszczenia: 5 października 2011
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ Muzeum przet. ogr.
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - cz. 2 Muzeum przet. ogr.

Data zamieszczenia: 4 października 2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Archikatedra przet. nieogr. 4.10.2011

przesuniecie_terminu_skladania_ofert na dzień 17 10 2011
SIWZ Modyfikacja Archikatedra 04 10 2011 - przet. nieograniczony rob. bud
ZAŁĄCZNIK 6 LISTA OBIEKTÓW RUCHOMYCH_KOREKTA

Data zamieszczenia: 26 września 2011
Ogłoszenie Archikatedra przetarg nieogr

SIWZ Archikatedra 26 09 2011 przet. nieograniczony rob. bud.

ZAŁĄCZNIK 1 PROJEKTY BUDOWLANO KONSERWATORSKIE
TOM 1_Projekt kons i konserwacji i restauracji elewacji kościoła
TOM 2_Program i projekt budowlano - kons likwidacji zaw
TOM 3_Projekt remontu kanalizacji deszczowej
TOM 4_Projekt budowlany połączenia krypt
TOM 5_Projekt instalacji elektr, teletechj i iluminacji wnętrza

ZAŁĄCZNIK 2 PROJEKTY BUDOWLANE KONSERWATORSKIE i ARANŻACYJNE
TOM 1_Wyniki kwerendy archiwalnej
TOM 2_Projekt konserwatorski i architektoniczny
TOM 3_Remont i aranżacja wnętrza kościoła
TOM 4_Projekt konserwacji i restauracji obiektów
TOM 5_Projekt modernizacji systemu ogrzewania

ZAŁĄCZNIK 3 PROJEKTY WYKONAWCZE
ARANŻACJA KRYPT_CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA
ARANŻACJA PRZESTRZENI KOŚCIOŁA NA POTRZEBY RUCHU TURYSTYCZNEGO
PROJEKT INST ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ
PROJEKT_POŁĄCZENIA_ZESPOŁÓW_KRYPT_ARCHITEKTURA
PROJEKT_POŁĄCZENIA_ZESPOŁÓW_KRYPT_KONSTRUKCJA
PROJEKT_REMONTU _KANALIZACJI_DESZCZOWEJ

ZAŁĄCZNIK 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK 5 PRZEDMIARY
ARANŻACJA KRYPT_ARANZACJA PRZESTRZENI KOŚCIOŁA NA POTRZEBY RUCHU
INSTALACJE ELEKETRYCZNE I TELETECHNICZNE
KONSERWACJA I RENOWACJA ŚCIAN I SKLEPIEŃ
KONSERWACJA I RESTAURACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
LIKWIDACJA ZAWILGOCENIA KRYPT I ŚCIAN KOŚCIOŁA
OGRZEWANIE POWIETRZNE
POŁĄCZENIA ZESPOŁÓW KRYPT
RESTAURACJA ELEWACJI KOŚCIOŁA

ZAŁĄCZNIK 6 LISTA OBIEKTÓW RUCHOMYCH

Data zamieszczenia: 1 września 2011
Ogłoszenie roboty budowlane Muzeum - przetarg ograniczony
Wniosek o dopuszczenie - Muzeum roboty - przetarg ograniczony

Zawiadomienie o wynikach oceny wniosków 20 września 2011

Data zamieszczenia: 19 sierpnia 2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nadzór Inwestorski

Data zamieszczenia: 11 sierpnia 2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty - Nadzór Inwestorski

Data zamieszczenia: 14 lipca 2011
Wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Data zamieszczenia: 11 lipca 2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data zamieszczenia: 1 lipca 2011
Zawiadomienie o wyborze oferty

Data zamieszczenia: 16 czerwca 2011
SIWZ przetarg nieograniczony rozliczenie i zarządzanie

Data zamieszczenia: 16 czerwca 2011
Ogloszenie z nadanym numerem_BZP

 

Muzeum Archidiecezjalne

Wykonanie Dokumentacji Projektowo - Kosztorysowej w ramach przebudowy, adaptacji i rozbudowy kamienicy przy ulicy Dziekania 1 w Warszawie na potrzeby stworzenia Muzeum Archidiecezjalnego.

Data zamieszczenia: 22 marca 2010
Ogłoszenie_o_udzieleniu - zamówienia_przetarg_nieograniczony_Archikatedra (PDF)

Data zamieszczenia: 12 marca 2010
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_przetarg_nieograniczony_Archikatedra_12 marca 2010 (PDF)

Data zamieszczenia: 11 marca 2010
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_przetarg_nieograniczony_Archikatedra_11_marzec_2010 (PDF)

Data zamieszczenia: 6 marca 2010
SIWZ_przetarg_nieograniczony_Archikatedra_5_marzec_2010 (PDF)

Data zamieszczenia: 6 marca 2010
Ogłoszenie_SIWZ_przetarg_nieograniczony_Archikatedra_5_marzec_2010 (PDF)

Data zamieszczenia: 23 lutego 2010
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

Data zamieszczenia: 8 lutego 2010
Wyniki przetargu (PDF)

Data zamieszczenia: 24 grudnia 2009
Szczegóły (PDF)

 

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00