Chór Archikatedry WarszawskiejChór ma próby w poniedziałki i piątki w godz. 18.00 - 20.30

Zespół stale przyjmuje nowych kandydatów z dobrym głosem w wieku do 35 lat
Strona: www.chorarchikatedry.plZespół działa przy bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, czynnie uczestnicząc w niedzielnych i świątecznych liturgiach oraz ważnych uroczystościach kościelnych i diecezjalnych organizowanych zarówno w katedrze jak też poza nią.

Inspiracją dla członków chóru - muzyków-amatorów reprezentujących różne środowiska zawodowe, była idea współtworzenia piękna celebrowania liturgii. Śpiew chóralny na wysokim poziomie artystycznym, pojmowany jako integralna część modlitwy oraz jako forma wzbogacenia przeżyć duchowych i religijnych wynikających z uczestniczenia w Ofierze Eucharystycznej, stał się najważniejszym zadaniem zespołu, a towarzyszące mu od początku przesłanie Ad maiorem Dei gloriam sformułowane przez założyciela chóru - umieściło realizację przyjętych celów w szerokim kontekście kultury chrześcijańskiej, zachęcając do podejmowania inicjatyw także w innych jej obszarach.

Obok aktywnego udziału w życiu liturgicznym bazyliki archikatedralnej oraz archidiecezji warszawskiej, chór prowadzi ożywioną działalność koncertową, proponując interesujący program w zakresie muzyki religijnej wokalnej i wokalno – instrumentalnej. Jego cechą indywidualną jest konsekwentne propagowanie dorobku twórców polskich - utworów muzyki dawnej, niekiedy zapomnianych lub nowo odkrytych, a także osiągnięć kompozytorów współczesnych. Prezentacja tak skonstruowanego programu dokonuje się poprzez ciekawe koncerty tematyczne, nagrania, udział w festiwalach i konkursach chóralnych.

Bardzo ważnym elementem działalności Chóru jest praca na rzecz rozwoju i konsolidacji środowiska muzycznego w archidiecezji warszawskiej. Wiele intensywnych działań podjętych w tym kierunku stało się inspiracją dla twórców i prowadzących kościelne zespoły chóralne na terenie Warszawy, ale przede wszystkim zaowocowało rozkwitem życia muzycznego w katedrze warszawskiej. Symbolem tych inicjatyw jest zapoczątkowany w 1984 roku przez ks. Andrzeja Filabera coroczny, listopadowy Przegląd Chórów Kościelnych z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej oraz cykl koncertów „Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej” organizowany przez Chór w latach 1988 - 2008.

Chór Archikatedry Warszawskiej jest też współzałożycielem i aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Związku Chórów Kościelnych Caecilianum, który działa w Polsce od 1992 roku.Wszechstronna działalność muzyczna zespołu znalazła uznanie wielu środowisk wyrażone prestiżowymi nagrodami - dwukrotnie nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1993,1998) za całokształt działalności oraz dyplomem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1993).
Chór został także uhonorowany w 1998 r. złotym medalem Prymasa Polski Ecclesiae populoque servitium praestanti (Zasłużony w posłudze dla Kościoła i Narodu).
 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00