Caritas parafialna

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Archikatedry św. Jana Chrzciciela


Historia: PZCH Archikatedry Św.J.CH powołany został w latach 70-tych, zaś w 1989 został włączony do powstałego Caritas A.W. w 10-tą rocz. powołania do życia Caritas A.W.PZCH Caritas otrzymał z rąk Prymasa Polski J. Glempa dyplom i medal, jako wyraz wdzięczności za działalność charytatywną.
Patron: Bł. O. Honorat Koźmiński
Dyrektor: Ks. Z. Zembrzuski
Kierownik: Ks. B. Bartołd
Zespół liczy 5 osób stałych i 6 osób doraźnychZadania:
 • Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłości modlitwą, słowem i czynem
 • Rozpoznawanie potrzeb i możliwość pomocy oraz organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym
 • Współpraca z innymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym ( w naszym przypadku Neokatechumenat)
 • Współpraca z Caritas A.W
 • Przekazywanie z każdego roku sprawozdania z działalności charytatywnej i sytuacji finansowej
Działalność:
 • Na terenie Parafii, czynny jest punkt charytatywny, gdzie 1 raz w tyg. wydawane są produkty: otrzymane z Caritasu A.W., zakupione z  funduszy Parafii oraz otrzymane od Darczyńców
 • Odwiedzanie chorych, samotnych po domach, zanoszenie produktów spożywczych, rozmowa, wspólna modlitwa, wykonywanie prozaicznych czynności, odkurzanie, robienie zakupów
 • Różnorodna pomoc materialna i finansowa rodzinom i osobom będącym w wyjątkowej potrzebie
 • Październik- Tydzień Miłosierdzia, uroczysta Msza Św. w intencji chorych i wszystkich będących w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, uwieńczona spotkaniem i agapą
 • Adwent-rozprowadzanie świec wigilijnych Caritas
 • Boże Narodzenie-przygotowanie, rozdanie i rozniesienie paczek świątecznych
 • Wielki Post-rozprowadzanie Baranków i jaj wielkanocnych
 • Przygotowanie paczek świątecznych rozdanie i rozniesienie tym którzy nie są w stanie odebrać ich osobiście
 • Wielki Czwartek-zebranie Apostołów i przygotowanie dla nich Wieczerzy
 • 11 luty Międzynarodowy Dzień Chorego. W Katedrze uroczysta Msza Św. z możliwością przyjęcia Sakramentu Chorych i specjalnym błogosławieństwem po czym spotkanie i poczęstunek
 • W drugi piątek każdego miesiąca o godz.9,00 Msza Św. za wszystkich, którzy w różnorodny sposób związani są i byli z tym Dziełem za ich rodziny, za żywych i zmarłych
Z pomocy stałej korzysta - 80 osób, zaś doraźnej - 60

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00