Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta

1. Aby rozpocząć przygotowania do przyjęcia pierwszej komunii św. wymagane są:
- świadectwo chrztu,
- zgoda księdza proboszcza parafii zamieszkania na przyjęcie sakramentu poza parafią.

2. Przygotowanie obejmuje:
- spotkania dzieci z Siostrą Katechetką w parafii raz w miesiącu,
- spotkania z księdzem proboszczem dla rodziców raz w miesiącu,
- roczne przygotowanie dzieci podczas katechez w szkole.

...............................

I Komunia Św. odbędzie się  12 V w niedzielę 2019 r. o godz. 11.00

Katechezy parafialne dla  Rodziców i Dzieci I Komunijnych odbywają się w 3 niedziele miesiąca.

Najbliższe spotkanie Dzieci I Komunijnych i ich Rodziców odbędzie się w niedzielę

21. 10. 2018 r. o godz. 11.30  w salce nad zakrystią wejście od ul. Jezuickiej

a o 12.30 Msza św. w Katedrze.

 

 

 

 

 

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00