MKiDN
Projekt 6: Remont elewacji wschodniej, północnej i południowej oraz wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych kamienicy przy ul. Kanonia 6 w Warszawie

- dofinansowany ze środków budżetowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków m. st. Warszawy – 2018

Celem zadania było zachowanie dziedzictwa kulturowego jakim jest kamienica z XVI w, od strony skarpy Wiślanej. Obecnie budynek użytkowany jest jako plebania Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Prace miały charakter robót zabezpieczających i ratunkowych, które dotyczyły izolacji ścian fundamentowych oraz konserwacji i renowacji elewacji wraz z wyminą obróbek blacharskich. Dzięki wykonanym  działaniom kamienica zostanie zabezpieczona przed destruktywnym działaniem wilgoci oraz agresywnymi związkami obecnymi w atmosferze. Po wykonaniu zadania obiekt został odpowiednio zabezpieczony i uzyskał pierwotne piękno oraz blask. Jednocześnie stał się ponownie wizytówką Warszawy jako jedna z kamienic panoramy Warszawskiego Starego Miasta od strony Praskiej. Dzięki  wyremontowanemu budynkowi Parafia zyskał zabezpieczane i godne pomieszczenia dla wielu organizacji, grup, zespołów kulturalnych działających przy Archikatedrze Warszawskiej ale też jako zaplecze licznych uroczystości o charakterze państwowym, religijnym oraz kulturalnym.

 
Projekt 4: Wyposażenie pomieszczeń wieży dla działalności chórów

- dofinansowanego przez MKiDN w ramach Programu INFRASTRUKTURA KULTURY Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY 2018.

Realizacja zadania to kontynuacja przygotowania infrastruktury dla funkcjonowania i rozwoju trzech chórów Archikatedry Warszawskiej.

Pierwszym etapem był remont elewacji, dachu i wnętrza wieży, w którym znajdują się pomieszczenia do prób i funkcjonowania chórów, następnym jest drugi etap wyposażenie w niezbędny sprzęt dla sprawnej i profesjonalnej działalności kulturalnej chórów Archikatedry Warszawskiej.

Profesjonalnie zaprojektowane i wykonane na zamówienie zestawy mebli, umożliwiają systemowe przechowywanie materiału nutowego (także o wartościach archiwalnych i historycznych) oraz strojów chóralnych. Pomaga to w uporządkowany sposób przeprowadzać próby i przygotowywać się do koncertów. Nie bez znaczenia pozostaje tu także powstanie nowoczesnego zaplecza socjalnego i sanitarnego.

Doposażenie sal w wysokiej jakości, wielofunkcyjne instrumenty (zestawy muzyczne) umożliwia równoległe prowadzenie prób sekcyjnych dla poszczególnych głosów, jak również rozwoju wokalnego w czasie lekcji emisji głosu. Wzbogacenie form szkolenia chóru, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań multimedialnych, znacznie przyspiesza tempo pracy, podnosząc wyraźnie jej jakość. Planowane jest także wykorzystanie ww. zestawów podczas koncertów czy warsztatów muzycznych.

Sprzęt biurowy wyraźnie usprawnia proces przygotowywania materiałów nutowych, promocyjnych i informacyjnych, znacznie obniżając koszty realizacji tego typu działań u dostawców komercyjnych.

Działalność chórów jest skierowana do wszystkich grup wiekowych i społecznych. W profesjonalny sposób wzbogaca ofertę kulturalną Warszawy, zawsze dbając o najwyższą jakość wykonania. Dofinansowanie wyposażenia zdecydowanie poprawiło warunki pracy zespołów, co bez wątpienia pomoże lepiej realizować założone cele, by tym samym działać na rzecz Archikatedry Warszawskiej jako ważnego ośrodka kulturalnego stolicy i kraju.

 
Projekt 4: Skarby Archidiecezji Warszawskiej - etap III (2018)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu KULTURA CYFROWA.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej - etap III”.

Zadania wynikające z projektu są realizowane w roku 2018.

Zadanie to jest kontynuacją wcześniejszych projektów i realizowane jest przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Jana Chrzciciela -Archikatedra Warszawska w partnerskiej współpracy z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Projekt zakłada kontynuację procesu profesjonalnej digitalizacji (rozpoczęty w 2016 r.) celem udostępniania w formie cyfrowej obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Bazyliki Archikatedralnej.

Wybrane obiekty należą do wyjątkowo cennych pod względem artystycznym, historycznym i kulturowym. Wśród nich są: unikatowy zbiór rysunków i drzeworytów, zespół medali i plakiet, niepowtarzalnych muzealiów (zegary kaflowe, meble, zbiory graficzne) oraz obrazy i rzeźby wybitnych artystów polskich XX w., a także wartościowy zespół barokowych tkanin liturgicznych, powstałych w najlepszych pracowniach europejskich.

Część z tych dzieł sztuki nie jest dostępna do oglądania ze względu na delikatność materiału lub zajmowanie znacznych powierzchni i jedynie okazjonalnie są pokazywane publiczności.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii cyfrowych (precyzyjne skanowanie trójwymiarowe, zdjęcia gigapixelowe, pliki RTI, animacje i renderingi) otrzymujemy zdjęcia bardzo wysokiej jakość, co pozwala zapoznać się i prześledzić szczegóły procesu twórczego, przyjrzeć się detalom, czy poznać stan zachowania (konserwacja).

W wyniku podjętych działań zostanie udostępnione w formie cyfrowej co najmniej 284 obiektów, które będą dostępne na stronie internetowej (wersja podstawowa) oraz w kioskach multimedialnych w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (wyższa rozdzielność i animacje)

Cyfryzacja i publikacja skarbów kolekcji archidiecezjalnej to popularyzacja zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Ucyfrowienie skarbów kolekcji archidiecezjalnej spowoduje popularyzację zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się w posiadaniu Kościoła.

Zdigitalizowane obiekty oraz informacje będę dostępne przez internet (wersja podstawowa) oraz w wyższej jakości w siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W ramach projektu zdigitalizowane zostaną: obrazy, rzeźby, rysunki i ryciny, wyroby złotnicze, brązy, szkło, porcelana, tkaniny liturgiczne, meble i zegary. Łącznie ponad 200 obiektów.

Malarstwo

Grafika i rysunek

Numizmaty


Meble

Zegary

Rzemiosło artystyczne

Tkaniny

Rzeźba

 
Projekt 3: Skarby Archidiecezji Warszawskiej - etap II (2017)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu KULTURA CYFROWA.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej - etap II”.

Zadania wynikające z projektu są realizowane w roku 2017.

Celem projektu jest kontynuacja procesu profesjonalnej digitalizacji i udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się z zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz Bazyliki Archikatedralnej. Planowane jest udostępnienie kolejnych co najmniej 202 obiektów. Zwiększenie dostępności planowane jest poprzez zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii cyfrowych (precyzyjne skanowanie trójwymiarowe, zdjęcia gigapixelowe, pliki RTI, różnego typu animacje i renderingi). Zadanie realizowane jest przy merytorycznej pomocy specjalistów z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W procesie digitalizacji wykorzystane zostaną innowacyjne stanowiska do skanowania 3D (wytworzone w tym muzeum w ramach WPR Kultura + i POIiŚ).

Ucyfrowienie skarbów kolekcji archidiecezjalnej spowoduje popularyzację zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się w posiadaniu Kościoła.

Zdigitalizowane obiekty oraz informacje będę dostępne przez internet (wersja podstawowa) oraz w wyższej jakości w siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W ramach projektu zdigitalizowane zostaną: obrazy, rzeźby, rysunki i ryciny, wyroby złotnicze, brązy, szkło, porcelana, tkaniny liturgiczne, meble i zegary. Łącznie ponad 200 obiektów.

 

Malarstwo

 

Grafiki i rysunki

Ryciny do Litanii Loretańskiej,
Autorzy: Johann Baptist Klauber, Joseph Sebastian Klauber, Georg Balthasar Probst 1763 r, Niemny, Augsburg, papier, miedzioryt

Złotnictwo

Tkaniny liturgiczne

Rzeźba

Zegary

Meble

 
Projekt 2: Skarby Archidiecezji Warszawskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu KULTURA CYFROWA.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej”. Zadanie wynikające z projektu zostały zrealizowane w roku 2016.

Celem projektu było opracowanie i digitalizacja wybranych 100 obiektów znajdujących się z zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz ich udostępnienie w formie cyfrowej. Digitalizacja dzieł sztuki i ich upublicznienie przełamuje bariery w dostępie do kultury m.in. z powodu odległości, stanu zdrowia itp. Ponadto przyczynia się do ich popularyzacji kultury, spełnia cele edukacyjne i naukowe.

W ramach projektu zakupiono sprzęt umożliwiający digitalizację tj. aparat fotograficzny, obiektywy, oświetlenie, statyw, wzornik, zestaw komputerowy, monitor, tło fotograficzne, odpowiednie oprogramowania oraz wykonało niezbędne prace (fotografia i opracowanie zdjęć) oraz upubliczniło wybrane eksponaty na zmodernizowanej stronie internetowej.

Zobacz więcej

Malarstwo

Ryciny i rysunki

Rzeźba

Szaty liturgiczne

 
Więcej artykułów…


 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00