„Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego jest wspólnotą osób konsekrowanych, której członkowie ślubują rady ewangeliczne i oddają się pracy apostolskiej. Zgromadzenie służy braciom w postępie do doskonałości, zapewniając im potrzebne środki”. /konst. ZBSJ nr 3/

Link do strony Zgromadzenia:https://zbsj.pl/

Link do profilu na facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064373334780

W naszej Archikatedrze posługują Bracia Serca Jezusowego, brat Włodzimierz, brat Marian i brat Stanisław. Troszczą się oni o katedrę, dbają o przygotowanie liturgii, posługują podczas każdej Mszy Świętej. W ciągu dnia to Bracia przyjmują pielgrzymów, odwiedzających naszą świątynię. Umożliwiają zwiedzającym odwiedzenie podziemi, służą pomocą i wsparciem dla tych, którzy chcą poznać historię Archikatedry.

„Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego ma charakter apostolski, którego istotą jest miłość, z jaką podejmuje dzieła zlecone przez Zgromadzenie. Życie zakonne i działalność apostolska powinny się nawzajem przenikać. Podstawową formą apostolstwa jest modlitwa. Dlatego bracia świadomie włączają się w apostolstwo przez modlitwę za wszystkich ludzi. Istotną i skuteczną formą apostolstwa jest dobry przykład, który świadczy o mocy i prawdzie Ewangelii” /konst. ZBSJ nr 90-94/