Chrzest dzieci odbywa się zazwyczaj w każdą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 11.00, wyjątek stanowią uroczystości kościelne i państwowe. W uroczystość Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 12.30.

W tygodniu przed chrztem w kancelarii parafialnej, w obecności przynajmniej jednego z rodziców i obojga chrzestnych, spisuje się akt chrztu, do którego wymagane są następujące dokumenty:

 • świadectwo urodzenia z USC,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub został zawarty poza parafią archikatedralną,
 • zaświadczenia dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania,
 • zezwolenie właściwej parafii na chrzest w archikatedrze, jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie tutejszej parafii,
 • chrzestni przedstawiają dokumenty tożsamości.

  Po spisaniu aktu rodzice otrzymują kancelaryjną kartę chrztu. Przy spisywaniu aktu chrztu składana jest ofiara na potrzeby parafii, na terenie której opracowywane są dokumenty związane ze chrztem, nawet jeśli chrzest odbywa się w innym niż Archikatedra kościele rektorskim.


W dniu chrztu rodzice i chrzestni przybywają przed Mszą świętą do zakrystii archikatedralnej i wręczają kapłanowi:

 • kancelaryjną kartę chrztu,
 • kartki do spowiedzi podpisane przez spowiednika.

Matka chrzestna przynosi białą szatę, ojciec chrzestny świecę, potrzebne do liturgii chrztu.


Chrzestni powinni spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • przyjęty sakrament chrztu, bierzmowania i eucharystii,
 • żyć zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego.


Zgodnie z prawem kanonicznym chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym. Jeśli z bardzo ważnych powodów chrzest miałby się odbyć w jednym z kościołów rektorskich na terenie parafii archikatedralnej, zgłaszając chrzest należy przedstawić:

 • zgodę parafii zamieszkania rodziców,
 • zgodę rektoratu wybranego kościoła.