Chrzest dzieci odbywa się zazwyczaj w każdą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 11.00, wyjątek stanowią uroczystości kościelne i państwowe. W uroczystość Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 12.30.

W tygodniu przed chrztem w kancelarii parafialnej, w obecności przynajmniej jednego z rodziców i obojga chrzestnych, spisuje się akt chrztu, do którego wymagane są następujące dokumenty:

 • świadectwo urodzenia z USC,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub został zawarty poza parafią archikatedralną,
 • zaświadczenia dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawione przez parafię miejsca ich zamieszkania,
 • zezwolenie właściwej parafii na chrzest w archikatedrze, jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie tutejszej parafii,
 • chrzestni przedstawiają dokumenty tożsamości.
  Po spisaniu aktu rodzice otrzymują kancelaryjną kartę chrztu.

W dniu chrztu rodzice i chrzestni przybywają przed Mszą świętą do zakrystii archikatedralnej i wręczają kapłanowi:

 • kancelaryjną kartę chrztu,
 • kartki do spowiedzi podpisane przez spowiednika.

Matka chrzestna przynosi białą szatę, ojciec chrzestny świecę, potrzebne do liturgii chrztu.


Chrzestni powinni spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • przyjęty sakrament chrztu, bierzmowania i eucharystii,
 • żyć zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego.


Zgodnie z prawem kanonicznym chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym. Jeśli z bardzo ważnych powodów chrzest miałby się odbyć w jednym z kościołów rektorskich na terenie parafii archikatedralnej, zgłaszając chrzest należy przedstawić:

 • zgodę parafii zamieszkania rodziców,
 • zgodę rektoratu wybranego kościoła.