Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Archikatedry św. Jana Chrzciciela powołany został w latach 70-tych, zaś w 1989 został włączony do powstałego Caritas A.W. w 10-tą rocznicę powołania do życia Caritas A.W.PZCH Caritas otrzymał z rąk Prymasa Polski J. Glempa dyplom i medal, jako wyraz wdzięczności za działalność charytatywną.

Patron: Bł. O. Honorat Koźmiński
Dyrektor: Ks. Z. Zembrzuski
Kierownik: Ks. B. Bartołd

Zespół liczy 5 osób stałych i 6 osób doraźnych

Zadania

 • Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłości modlitwą, słowem i czynem
 • Rozpoznawanie potrzeb i możliwość pomocy oraz organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym
 • Współpraca z innymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym (w naszym przypadku Neokatechumenat)
 • Współpraca z Caritas A.W
 • Przekazywanie z każdego roku sprawozdania z działalności charytatywnej i sytuacji finansowej

Działalność

 • Na terenie Parafii, czynny jest punkt charytatywny, gdzie 1 raz w tyg. wydawane są produkty: otrzymane z Caritasu A.W., zakupione z funduszy Parafii oraz otrzymane od Darczyńców
 • Odwiedzanie chorych, samotnych po domach, zanoszenie produktów spożywczych, rozmowa, wspólna modlitwa, wykonywanie prozaicznych czynności, odkurzanie, robienie zakupów
 • Różnorodna pomoc materialna i finansowa rodzinom i osobom będącym w wyjątkowej potrzebie
 • Październik – Tydzień Miłosierdzia, uroczysta Msza Św. w intencji chorych i wszystkich będących w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, uwieńczona spotkaniem i agapą
 • Adwent – rozprowadzanie świec wigilijnych Caritas
 • Boże Narodzenie – przygotowanie, rozdanie i rozniesienie paczek świątecznych
 • Wielki Post – rozprowadzanie Baranków i jaj wielkanocnych
  Przygotowanie paczek świątecznych rozdanie i rozniesienie tym, którzy nie są w stanie odebrać ich osobiście
 • Wielki Czwartek – zebranie Apostołów i przygotowanie dla nich Wieczerzy
 • 11 luty – Międzynarodowy Dzień Chorego. W Katedrze uroczysta Msza Św. z możliwością przyjęcia Sakramentu Chorych i specjalnym błogosławieństwem po czym spotkanie i poczęstunek
 • W drugi piątek każdego miesiąca o godz. 9.00 Msza Św. za wszystkich, którzy w różnorodny sposób związani są i byli z tym Dziełem za ich rodziny, za żywych i zmarłych

 

Z pomocy stałej korzysta – 80 osób,
zaś doraźnej – 60.