Archikatedra Warszawska
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie
ul. Kanonia 6
00-278 Warszawa

NIP: 525-157-49-94

Konto parafialne:
62 1240 1138 1111 0010 0245 7362


Intencje Mszy Świętych/rezerwacja dla grup w godz. 9.00-17.00

tel. +48 530 872 515


Kancelaria parafialna

Kancelaria jest miejscem gdzie można dowiedzieć się i przeprowadzić formalności związane z przystąpieniem do sakramentu Chrztu św., I Komunii św., Bierzmowania, Małżeństwa. Jak również uzyskać wszelkie potrzebne zaświadczenia i uzyskać fachową poradę od księdza lub pani kancelistki.

czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-12.00 i 16.00-18.00

Biuro kancelarii znajduje się na plebani parafii archikatedralnej:

ul. Kanonia 6
00-278 Warszawa
tel. +48 22 831 02 89

katedraswjana@gmail.com


Duszpasterze

Ks. prałat Bogdan Bartołd

Proboszcz parafii archikatedralnej od czerwca 2008 r, duszpasterz rajców.
tel. 22 887 06 26    |    bartold@katedra.mkw.pl

Ks. kanonik dr Bartosz Szoplik

Wikariusz w parafii archikatedralnej od 2014 r., katecheta, wykładowca w WMSD, duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Warszawskiej, oraz  Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego SOLI DEO. katedraswjana@gmail.com

Ks. Maciej Jaszczołt

Wikariusz w parafii archikatedralnej od 2019 r., katecheta, kapelan szpitala położniczego przy ul. Karowej. jaszczolt.maciej@gmail.com

kk

Ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

W Archikatedrze posługiwał przez prawie 50 lat, rezydent parafii archikatedralnej, emerytowany kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Zmarł 6 kwietnia 2022 roku.