W każdy wtorek o 19.00 modlimy się na Mszy Świętej za wstawiennictwem błogosławionego Prymasa Tysiąclecia w intencjach, które można zapisywać i składać do puszki przy sarkofagu.

Każdego 28-go dnia miesiąca o 19.00 w czasie uroczystej Mszy Świętej dziękujemy Bogu za dar beatyfikacji, wsłuchując się w nauczanie Księdza Prymasa. Zapraszamy do udziału w tej wspólnej modlitwie!

Codziennie można odwiedzać indywidualnie naszą Katedrę, aby pomodlić się przy sarkofagu błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Grupy, które chciałby zorganizować swój przyjazd i zarezerwować możliwość celebrowania Mszy Świętej prosimy o kontakt z kancelarią parafialną lub Braćmi Serca Jezusowego, posługującymi w naszej katedrze.
Telefon kancelarii (czynny od poniedziałku do piątku, od 10.00 do 12.00 i od 16.oo do 18.00): +48 22 831 02 89
telefon dyżurny Braci (czynny od 9.00 do 17.00): +48 530 872 515

RELIKWIE bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

W naszej archikatedrze znajduje się sarkofag z ciałem Błogosławionego. Nie był on jednak otwierany w czasie procesu beatyfikacyjnego. Nie ma więc możliwości uzyskania relikwii pierwszego stopnia. Są jednak dostępne relikwie drugiego stopnia, którymi dysponuje Kuria Metropolitalna Warszawska, i to tam należy składać ewentualne prośby i wnioski.

Przechowujemy w katedrze dwie, bardzo cenne dla nas relikwie księdza Prymasa; płytkę laboratoryjną z próbką krwi bł. Stefana, oraz jego włos.
Relikwie są udostępniane wiernym do modlitwy i adoracji podczas Mszy Świętej za wstawiennictwem bł. Stefana, odprawianej w każdy wtorek o 19.00.
Poniżej zamieszczamy certyfikaty potwierdzające autentyczność posiadanych przez nas relikwii:

_______________

Modlitwy za wstawiennictwem bł. Prymasa Wyszyńskiego

 

Modlitwa za przyczyną Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Boże, źródło wszelkiej świętości, w swojej niewypowiedzianej miłości zawsze dajesz Kościołowi świętych, którzy sami głęboko zanurzeni w Tobie innych do Ciebie prowadzą i promieniują na wspólnotę wierzących. Boże nasz Ojcze, wysławiamy Cię i dziękujemy za zaliczenie w poczet Błogosławionych Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, za dar nowego Błogosławionego dla Kościoła powszechnego  i Kościoła w Polsce, dla naszej Ojczyzny i krajów naszej części Europy, dla wszystkich wierzących.

Boże, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi świętego i mężnego Pasterza, zaś naszej Ojczyźnie opatrznościowego Prymasa Tysiąclecia. Pasterza wielkiej wiary i głębokiego życia duchowego, oddanego jedynie Bogu, pełnego męstwa wobec prześladowań i przeciwności. W trudnych czasach mężnie i roztropnie prowadził Kościół, budził i podtrzymywał ducha narodu, czynił wiele dla Ojczyzny, którą tak umiłował. Dałeś nam biskupa zatroskanego o człowieka, jego godność i prawa.

Błogosławiony Kardynale Stefanie przez wyniesienie do chwały ołtarzy ukazujesz się na nowo naszym nauczycielem, bardziej niż dotąd możesz nas wszystkich prowadzić przez Chrystusa do Ojca, ale przede wszystkim stajesz się naszym przemożnym Orędownikiem przed obliczem Boga. Do Ciebie możemy odtąd wołać w naszych różnych potrzebach duchowych i doczesnych, ufając, że zostaniemy przez Boga wysłuchani.

Błogosławiony Kardynale Stefanie proś za nami, aby nasze życie było zawsze zwrócone ku Bogu i wiara zajmowała w nim ważne miejsce. Wypraszaj nam miłość do Kościoła Chrystusowego i wierność Ewangelii we wszystkich okolicznościach życia. Błagaj, aby Ewangelia kształtowała naszą codzienność we wszystkich jej wymiarach, abyśmy nie ulegali tak łatwo współczesnemu światu, aby było więcej wśród nas wzajemnej miłości, zrozumienia, szacunku i poświęcenia. Błogosławiony Kardynale Stefanie, Niewolniku Maryi, Jej zawierzyłeś bez granic, u Niej zawsze szukałeś pomocy i nas przez lata prowadziłeś do Jezusa przez Maryję. Proś Boga, abyśmy pozostali wierni tej drodze i także dziś trwali przy Matce Zbawiciela, Matce Kościoła i Królowej Polski. Oręduj za naszą Ojczyzną, aby także w dwudziestym pierwszym wieku, tak jak przez całe swe dzieje, była Królestwem Chrystusa i Maryi.

Boże, w swoim nieskończonym miłosierdziu, racz w przyszłości zaliczyć błogosławionego Kardynała Stefana w poczet świętych. Mnie za Jego przyczyną udziel łaski….., o którą z ufnością Cię proszę. Amen.

Nowenna za wstawiennictwem Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, biskupa (odmawiana w katedrze w każdy wtorek)

Błogosławiony Kardynale Stefanie!
Gorliwym, apostolskim życiem świadczyłeś o Miłości Boga i bliźniego. Uczyłeś bowiem, że ten zwycięża, choćby był powalony i zdeptany – kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depce. Spojrzyj na nas łaskawie, otaczaj nas swoją opieką. Wyproś nam u Boga nawrócenie i przemianę serca. Pasterzu Warszawy – Miasta Nieujarzmionego, Twej opiece zawierzamy nasze miasto, Ojczyznę, Wspólnotę Kościoła i Jego pasterzy.

Prymasie Tysiąclecia!
Z wiarą przyzywamy dziś twego orędownictwa, pełni nadziei wsłuchujemy się w Twoje słowa. Chcemy się Ciebie pytać, chcemy się Ciebie radzić. Chcemy z Tobą iść przez życie, Tobie zawierzając nasze sprawy. Na Chrystusowej Ewangelii pragniemy budować nasze serca, nasze rodziny, Ojczyznę i świat.

PROŚBY

Błogosławiony Stefanie, Tobie zawierzamy nasze prośby i intencje:

prośby indywidualne…

Powtarzamy: Prosimy Cię, błogosławiony Księże Prymasie:

 • Za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów,
 • Za kleryków i osoby życia konsekrowanego,
 • Za naszą Ojczyznę i wszystkich w niej mieszkających,
 • Za naszą Archidiecezję i naszą Parafię,
 • Za miasto stołeczne Warszawę, jej mieszkańców i sprawujących władzę,
 • Za uniwersytet, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia i instytucje, którym patronujesz,
 • Za nasze rodziny, dzieci i młodzież,
 • Za płaczących, strapionych i bezrobotnych,
 • Za chorych, cierpiących i umierających,
 • Za wszystkich wzywających Twojego wstawiennictwa,

PODZIĘKOWANIA

Przyjmij, błogosławiony Prymasie Tysiąclecia, nasze dziękczynienia:

podziękowania indywidualne….

Powtarzamy: Dziękujemy Ci błogosławiony Księże Prymasie:

 

 • Za Twoją głęboką wiarę w Boga i człowieka,
 • Za Twój przykład heroicznej miłości Boga i Ojczyzny,
 • Za Twoje cierpienie w odosobnieniu i oskarżeniach,
 • Za Twój wzór kapłańskiego zjednoczenia z Jezusem – Hostią,
 • Za cuda zdziałane za Twoim wstawiennictwem,

 

PIEŚŃ KU CZCI BŁ. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

(SŁOWA i MUZYKA: ks. Rafał Jaworski)

 1. Służyć codziennie już Bogu.
  Dla Niego hołdy, cześć i chwała.
  Więzienia, smutki i trudy i znoje,
  Dla Boga życie poświęcając swoje.

Ref. O niezłomny Prymasie Tysiąclecia,
Kardynale Stefanie Wyszyński.
Gdy w sercach naszych brakuje znów miłości,
Módl się za nami i prowadź do świętości.

 1. Polskę zawierzył Maryi,
  By zawsze nami przewodziła.
  Bo Ona naszą drogą do wolności,
  Bo Ona naszą Bramą do wieczności.

Ref. O niezłomny Prymasie Tysiąclecia,
Kardynale Stefanie Wyszyński.
Gdy w sercach naszych brakuje znów miłości,
Módl się za nami i prowadź do świętości.

MODLITWA KOŃCOWA

Boże, źródło wszelkiej świętości, w swojej niewypowiedzianej miłości zawsze dajesz Kościołowi świętych, którzy sami głęboko zanurzeni w Tobie innych do Ciebie prowadzą i promieniują na wspólnotę wierzących. Wysławiamy Cię i dziękujemy za zaliczenie w poczet Błogosławionych Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi świętego i mężnego Pasterza oddanego jedynie Bogu, pełnego męstwa wobec prześladowań i przeciwności. On w trudnych czasach mężnie i roztropnie prowadził Kościół, budził i podtrzymywał ducha narodu, czynił wiele dla Ojczyzny, którą tak umiłował.

Przez Jego orędownictwo pokornie prosimy: daj nam miłość do Kościoła Chrystusowego i wierność Ewangelii we wszystkich okolicznościach życia. Spraw, aby Boże Przykazania kształtowały naszą codzienność, abyśmy nie ulegali tak łatwo współczesnemu światu, aby było wśród nas więcej wzajemnej miłości, zrozumienia, szacunku i poświęcenia.

Błogosławiony Kardynale Stefanie, Niewolniku Maryi, Jej zawierzyłeś bez granic,                             u Niej zawsze szukałeś pomocy i nas przez lata prowadziłeś do Jezusa przez Maryję. Proś Boga, abyśmy pozostali wierni tej drodze i także dziś trwali przy Matce Zbawiciela, Matce Kościoła i Królowej Polski.

Boże, w swoim nieskończonym miłosierdziu, przyjmij modlitwy zanoszone                                   za wstawiennictwem błogosławionego Kardynała Stefana, a nam, za Jego przyczyną udziel łask o które Cię dziś z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

APEL JASNOGÓRSKI

__________________

Formularz Mszy Świętej o bł. Stefanie Wyszyńskim, biskupie – Do pobrania tutaj:
formularz Mszy o bł. Stefanie