Aby rozpocząć przygotowania do przyjęcia pierwszej komunii św. wymagane są:

  • świadectwo chrztu,
  • zgoda księdza proboszcza parafii zamieszkania na przyjęcie sakramentu poza parafią.

Przygotowanie obejmuje:

  • spotkania w parafii dwa razy w miesiącu,
  • spotkania z księdzem proboszczem dla rodziców raz w miesiącu,
  • roczne przygotowanie dzieci podczas katechez w szkole.

I Komunia Św. odbędzie się w niedzielę, 12 maja 2019, o godz. 11.00

Katechezy parafialne dla Rodziców i Dzieci I Komunijnych odbywają się w 3 niedziele miesiąca. Rodzice z Ks. Proboszczem w salce nad Katedrą a Dzieci z s. Anna Marią CR w salce na Kanonii 6.