(z)rozumieć Biblię – nowy rok spotkań biblijnych na Starówce!

Ten cykl spotkań poświęcony będzie introdukcji biblijnej. W tym roku postanowiłem prowadzić zajęcia hybrydowo. Poprzez wykłady w katedrze oraz internetowe spotkania spróbuję przybliżyć Uczestnikom wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tekstu Pisma Świętego oraz realiów świata, w którym powstawała Biblia. Wszystko to po to, by lepiej rozumieć Słowo Boże, zarówno czytane w liturgii Kościoła, jak i w czasie naszej osobistej medytacji i modlitwy.
Poza tymi wykładami introdukcyjnymi, mniej więcej raz w miesiącu, będą pojawiać się na mojej stronie nagrania z wprowadzaniami do lektury kolejnych ksiąg Pisma Świętego!

Zapraszam do wspólnego odkrywania piękna Pisma Świętego!

ks. Maciej Jaszczołt
kanał: Jaskinia Słowa na YouTube

Wykłady w archikatedrze warszawskiej (ul. Świętojańska 8):

12.10 (środa) – 19.45 – Skąd się wzięła Biblia? Etapy formowania się tekstu biblijnego
07.11(poniedziałek!)* – 19.30 – Kto jest autorem Pisma Świętego? Wykład o natchnieniu
05.12 (poniedziałek)* – 19.30 – Kształtowanie się kanonu Pisma Świętego
11.01 (środa)  – 19.45 – Księgi Deuterokanoniczne i Apokryfy
08.02 (środa) – 19.45 – Jak powstały Ewangelie?
08.03 (środa) – 19.45 – Najważniejsze starożytne i współczesne przekłady Pisma Świętego
12.04 (środa) – 19.45 – Interpretacja Pisma Świętego w Kościele
24.05 (środa) – 19.45 – Dzieje egzegezy Pisma Świętego
14.06 (środa) – 19.45 – Hermeneutyka biblijna – sens i symbol w tekście Biblii

*wyjątkowo, w te dni spotykamy się w poniedziałek, po Mszy Świętej, a więc około 19.30.

Wykłady on-line – na żywo (kanał Jaskinia Słowa na YouTube):

26.10 – 20.00 – Geografia Starożytnego Izraela
23.11 – 20.00 – Sąsiedzi biblijnego Izraela
28.12 – 20.00 – Struktura społeczna w czasach Jezusa
25.01 – 20.00 – Gospodarka Starożytnego Izraela
22.02 – 20.00 – Kultura i sztuka Starożytnego Izraela
22.03 – 20.00 – Władza i polityka w Biblii
26.04 – 20.00 – Kalendarz i święta biblijnego Izraela
10.05 – 20.00 – Świątynia Jerozolimska – geneza, znaczenie i działanie
28.06 – 20.00 – Małżeństwo i rodzina w Starym Testamencie