W tym roku zajmiemy się ciekawym tematem – Babilon i Wschód Starożytny…

Spotkania odbywają się w archikatedrze warszawskiej, na Starym Mieście w Warszawie, zawsze o 19.45.
Wczesniej, o 19.00, zapraszam na wspólnie przeżywaną Mszę Świętą.

Wokół Babilonu w Biblii

22.09 – wprowadzenie do świata starożytnej Mezopotamii
13.10 – na czym polega Archeologia biblijna?
27.10 – księga Jeremiasza
08.11 – starożytne państwo Sumerów
24.11 – księga Ezechiela
08.12 – teksty starożytne których ślady znajdujemy w Biblii
22.12 – księga Deuteropsalta – Izajasza
12.01 – starożytne imperium Akadyjskie
26.01 – księga Daniela
09.02 – spacer po Starożytnym Babilonie
23.02 – księgi Ezdrasza i Nehemiasza
09.03 – imperium Asyryjskie
23.03 – księga Psalmów (wygnaniowe)
13.04 – cywilizacja Babilonu
27.04 – Apokalipsa św Jana
11.05 – jak modlić się tekstami historycznymi Biblii?
25.05 – księga Rodzaju 1-11
08.06 – religia starożytnego Babilonu
22.06 – niewola i wolność w Starym i Nowym Testamencie