W tym roku, w ramach cyklu spotkań biblijnych na Starówce czas na LISTY ŚWIĘTEGO PAWŁA!

Wykłady prowadzone będą hybrydowo. Poprzez wykłady w katedrze oraz internetowe spotkania spróbuję przybliżyć Uczestnikom wszystkie najważniejsze informacje dotyczące życia świętego Pawła Apostoła, a także treści listów, które napisał. Całoroczny cykl spotkań pomoże zrozumieć specyfikę listów świętego Pawła oraz sposobu w jaki głosił Ewangelię wspólnotom, które odwiedzał. Wykłady prowadzę właśnie po to, by lepiej rozumieć Słowo Boże, zarówno czytane w liturgii Kościoła, jak i w czasie naszej osobistej medytacji i modlitwy.

Zapraszam do wspólnego odkrywania piękna Pisma Świętego!

ks. Maciej Jaszczołt
kanał: Jaskinia Słowa na YouTube

Wykłady on-line udostępniane na kanale Jaskinia Słowa na Youtube:

11.10 – Życie, nawrócenie i dzieło Pawła z Tarsu
08.11 – Sytuacja polityczna i życie codzienne w I wieku po Chrystusie
13.12 – Metody i teologia misji ewangelizacyjnych
10.01 – Mapa podróży misyjnych Apostoła Narodów
14.02 – Zwolennicy i przeciwnicy świętego Pawła
13.03 – Paweł aresztowany (więzienie i podróż do Rzymu)
10.04 – Śladami świętego Pawła dziś – wirtualna pielgrzymka po Grecji i Turcji
08.05 – Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w pierwszych wiekach po Chrystusie
12.06 – Jak modlić się tekstami świętego Pawła?

Wykłady w Archikatedrze św. Jana w Warszawie:
na żywo w katedrze (ul. Świętojańska 8) po Mszy Świętej wieczornej, o 19.45 a jednocześnie na żywo, na kanale Jaskinia Słowa na Youtube

25.10 – Listy do Koryntian (1 – 2 Kor)
22.11 – List do Rzymian (Rz)
27.12* – List do Efezjan (Ef) (*wykład on-line, bez spotkania w katedrze)
24.01 – List do Galatów (Ga)
28.02 – Listy do Tesaloniczan (1 – 2 Tes)
27.03 – List do Filipian (Flp)
24.04 – Listy do Tymoteusza (1 – 2 Tm)
22.05 – List do Kolosan (Kol)
26.06 – Listy do Tytusa i do Filemona (Tt, Flm)