Warsztaty i wykłady

data WYKŁAD WARSZTATY
9.10 Na początku o początku. Rodzinne sagi, mity, tradycje, legendy i fakty. Spotkanie na temat tego, co trzeba wiedzieć o księdze Rodzaju.
23.10 Jak się modlić tekstami Nowego Testamentu – Ewangelie
13.11 Złorzeczące, dziękczynne, błagalne, indywidualne i zbiorowe. Pieśni Dawida, Salomona i synów Koracha. Spotkanie o księdze Psalmów
27.11 jak się modlić tekstami Starego Testamentu – Prorocy
11.12 Proroctwa nadziei, zapowiedzi kary. Prorok jeden, czy trzech? Adwentowe wprowadzenie do księgi Izajasza
15-18.12 rekolekcje adwentowe
8.01 O sensie cierpienia, niezrozumieniu przyjaciół, o kłótni z Bogiem, wierności i tajemnicy. Księga Hioba, lektura na początek nowego roku
22.01 Jak się modlić tekstami Nowego Testamentu – Ewangelie
26.01 Niedziela Słowa Bożego
12.02 Prorok, któremu nie wyszło. Księga Jeremiasza
26.02 jak się modlić tekstami Starego Testamentu – Psalmy
11.03 Księga Jonasza
25.03 Jak się modlić tekstami Nowego Testamentu – listy św. Pawła
08.04 Pieśń nad Pieśniami
22.04 jak się modlić tekstami Starego Testamentu – księgi historyczne
13.05 Księgi Machabejskie
27.05 Jak się modlić tekstami Nowego Testamentu – Apokalipsa
10.06 Księga Mądrości
24.06 jak się modlić tekstami Starego Testamentu – księgi mądrościowe