W tym roku zajmiemy się ciekawym tematem – Babilon i Wschód Starożytny…

Spotkania odbywają się w archikatedrze warszawskiej, na Starym Mieście w Warszawie, zawsze o 19.45.
Wczesniej, o 19.00, zapraszam na wspólnie przeżywaną Mszę Świętą.

Wokół Babilonu w Biblii

22.09 – wprowadzenie do świata starożytnej Mezopotamii
13.10 – na czym polega Archeologia biblijna?
27.10 – księga Jeremiasza
08.11 – starożytne państwo Sumerów
24.11 – księga Ezechiela
08.12 – teksty starożytne których ślady znajdujemy w Biblii
22.12 – spotkanie odwołane
12.01 – starożytne imperium Akadyjskie
26.01 – księga Daniela – spotkanie odwołane
09.02 – spacer po Starożytnym Babilonie – spotkanie odwołane
23.02 – księgi Ezdrasza i Nehemiasza
09.03 – imperium Asyryjskie
23.03 – księga Psalmów (wygnaniowe)
13.04 – cywilizacja Babilonu

27 kwietnia – Biblijne księgi związane z okresem Niewoli Babilońskiej – Księga Jonasza, księga Judyty, księga Tobiasza
11 maja – Religia Starożytnej Mezopotamii
25 maja – Księga Rodzaju (Rdz 1 – 11)
8 czerwca – Księga Apokalipsy św. Jana Apostoła
22 czerwca – Jak modlić się tekstami historycznymi Biblii?