Kim jesteśmy?

Jesteśmy kameralną grupą osób w różnym wieku. Korzenie naszej grupy wywodzą się z rekolekcji ignacjańskich, które są dla nas jedną z dróg prowadzących ku głębszemu poznaniu Boga, drugiego człowieka i siebie samego.

Co robimy?

Nasze spotkania są kontynuacją modlitwy wyciszającej, modlitwy serca i ducha. Jako podstawę tej modlitwy wybraliśmy różaniec, który:

?Nie tylko uczy nas obcowania z Maryją oraz obcowania z Chrystusem przez Maryję, ale wywołuje przez to w naszych duszach pewien stan. Jest to stan podatności na łaskę, stan przybliżenia tego, co Boże i nadprzyrodzone, a co Pan Bóg pragnie nam dać za sprawą swego Syna przez Maryję?

bp Karol Wojtyła

W różańcu rozważamy Słowo Boże i nauczanie Świętych, w tym roku szczególnie nauczanie Sługi Bożego Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Raz w miesiącu, w każdy pierwszy czwartek animujemy adorację w archikatedrze w intencji kapłanów oraz powołań kapłańskich i zakonnych.

Jesteśmy na Facebooku

Prowadzimy też: WOLONTARIAT PRZESTRZENNIE MUZYCZNY