Formalności związane z przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa w Parafii Archikatedralnej w Warszawie

 1. Narzeczeni uczestniczą w Kursie Przedmałżeńskim i zajęciach w Poradni Rodzinnej.
 2. Pobierają z USC zaświadczenie do ślubu konkordatowego oraz świadectwa chrztu wraz z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z parafii chrztu Narzeczonych.
 3. Na 3 miesiące przed ślubem Narzeczeni zgłaszają się do Parafii zamieszkania Narzeczonej lub Narzeczonego z w/w dokumentami i dowodami osobistymi w celu spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych oraz przygotowania do wygłoszenia zapowiedzi.
  Z zaświadczeniem o wygłoszonych zapowiedziach (w parafii tej ze stron, w której nie był spisywany Protokół).
  Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii Parafii Protokołu i proszą o wystawienie Licencji na ślub w Parafii Archikatedralnej.
 4. W tygodniu przed planowanym ślubem Narzeczeni wraz ze Świadkami zgłaszają się do kancelarii parafii Archikatedralnej i przedstawiają:
  • Licencję z parafii, w której był spisany Protokół;
  • Zaświadczenia z USC (3 egz.) lub kopię dokumentu o zawartym związku cywilnym;
  • dowody tożsamości.

Przy spisaniu aktu ślubu, w kancelarii katedralnej, składana jest ofiara na potrzeby parafii. To kancelaria parafialna przygotowuje dokumenty, organizuje wszystkie formalności i wysyła zawiadomienia o zawarciu małżeństwa do USC i parafii chrztu narzeczonych. Dzieje się tak także wtedy, gdy sam sakrament małżeństwa odbędzie się w innym niż Archikatedra kościele rektorskim.


Wieczory dla Narzeczonych

 • Wieczory dla narzeczonych to 9 cotygodniowych obowiązkowych spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa.
 • Spotkania w Archikatedrze odbywają się w piątki od godz. 18.00 w salach nad zakrystią. Każde spotkanie trwa od 2,5 do 3 godzin.
 • Prowadzącymi wieczory są para małżeńska (malzenstwo.pl) i ksiądz.
 • Proponujemy aktywną metodę.
 • Po wprowadzeniu małżeństwa i księdza narzeczeni kontynuują temat w parze posługując się przygotowanymi materiałami.
 • Wartość przeżycia takiego kursu i jego owoce zależą od zaangażowania uczestników w proponowaną pracę.
 • Taki trud naprawdę się opłaca i daje uzasadnioną nadzieję na dobre i trwałe małżeństwo.

Wieczory dla Narzeczonych rozpoczniemy:

jesienią 2023 r. 

informacje i terminy kursów prowadzonych tą metodą znajdą Państwo na stronie malzenstwo.pl

przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, sala nad zakrystią, wejście od ul. Jezuickiej.

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ PARY, KTÓRE ZAWIERAJĄ ŚLUB W ARCHIKATEDRZE
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA


Zgłoszenia przyjmuje Kancelaria Parafialna (w godz. 10-12 i 16-18 pon-pt)

tel. 22 831 02 89

Odpowiedzialny: