Powstała w roku 2007 w kościele św. Anny, natomiast w roku 2008 przeniosła się do katedry. Członkami są byli studenci biorący udział kiedyś w duszpasterstwie akademickim, którzy założyli rodziny i pragną pogłębiać swoją formację religijną.

Uzupełnieniem naszych comiesięcznych spotkań są zamknięte rekolekcje wielkopostne. Wspólnota Młodych Rodzin stwarza możliwość osobistego kontaktu i wzajemnego poznania. Pomagania sobie wzajemnego w rozwiązywaniu problemów osobistych, małżeńskich czy rodzinnych. Wspólnota stwarza możliwość systematycznej pracy nad sobą i ją jakoś weryfikuje. Wytycza cele i zadania, dając środki do ich urzeczywistniania.

Pod wpływem łaski Bożej łatwiej rozwiązywać codzienne problemy, przebaczając sobie nawzajem oraz próbując patrzeć na siebie oczyma wiary i w duchu miłości. Nasza wspólnota jest bardzo otwarta, dlatego zapraszamy do nas wszystkie młode małżeństwa i rodziny.

Z wielką radością na Was czekamy!

Spotkania odbywają się raz w miesiącu zawsze w 4 niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.00 w sali nad zakrystią w kościele.

Koordynatorem naszych spotkań jest Dorota Kalisz, opiekunem duchowym ks. Bogdan Bartołd.