MKIDN – dofinansowany ze środków budżetowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków m. st. Warszawy ? 2018

Celem zadania było zachowanie dziedzictwa kulturowego jakim jest kamienica z XVI w, od strony skarpy Wiślanej. Obecnie budynek użytkowany jest jako plebania Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Prace miały charakter robót zabezpieczających i ratunkowych, które dotyczyły izolacji ścian fundamentowych oraz konserwacji i renowacji elewacji wraz z wyminą obróbek blacharskich. Dzięki wykonanym  działaniom kamienica zostanie zabezpieczona przed destruktywnym działaniem wilgoci oraz agresywnymi związkami obecnymi w atmosferze. Po wykonaniu zadania obiekt został odpowiednio zabezpieczony i uzyskał pierwotne piękno oraz blask. Jednocześnie stał się ponownie wizytówką Warszawy jako jedna z kamienic panoramy Warszawskiego Starego Miasta od strony Praskiej. Dzięki  wyremontowanemu budynkowi Parafia zyskał zabezpieczane i godne pomieszczenia dla wielu organizacji, grup, zespołów kulturalnych działających przy Archikatedrze Warszawskiej ale też jako zaplecze licznych uroczystości o charakterze państwowym, religijnym oraz kulturalnym.