Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu KULTURA CYFROWA.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu ?Skarby Archidiecezji Warszawskiej – etap III?.

Zadania wynikające z projektu są realizowane w roku 2018.

Zadanie to jest kontynuacją wcześniejszych projektów i realizowane jest przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Jana Chrzciciela -Archikatedra Warszawska w partnerskiej współpracy z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Projekt zakłada kontynuację procesu profesjonalnej digitalizacji (rozpoczęty w 2016 r.) celem udostępniania w formie cyfrowej obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Bazyliki Archikatedralnej.

Wybrane obiekty należą do wyjątkowo cennych pod względem artystycznym, historycznym i kulturowym. Wśród nich są: unikatowy zbiór rysunków i drzeworytów, zespół medali i plakiet, niepowtarzalnych muzealiów (zegary kaflowe, meble, zbiory graficzne) oraz obrazy i rzeźby wybitnych artystów polskich XX w., a także wartościowy zespół barokowych tkanin liturgicznych, powstałych w najlepszych pracowniach europejskich.

Część z tych dzieł sztuki nie jest dostępna do oglądania ze względu na delikatność materiału lub zajmowanie znacznych powierzchni i jedynie okazjonalnie są pokazywane publiczności.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii cyfrowych (precyzyjne skanowanie trójwymiarowe, zdjęcia gigapixelowe, pliki RTI, animacje i renderingi) otrzymujemy zdjęcia bardzo wysokiej jakość, co pozwala zapoznać się i prześledzić szczegóły procesu twórczego, przyjrzeć się detalom, czy poznać stan zachowania (konserwacja).

W wyniku podjętych działań zostanie udostępnione w formie cyfrowej co najmniej 284 obiektów, które będą dostępne na stronie internetowej (wersja podstawowa) oraz w kioskach multimedialnych w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (wyższa rozdzielność i animacje)

Cyfryzacja i publikacja skarbów kolekcji archidiecezjalnej to popularyzacja zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Ucyfrowienie skarbów kolekcji archidiecezjalnej spowoduje popularyzację zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się w posiadaniu Kościoła.

Zdigitalizowane obiekty oraz informacje będę dostępne przez internet (wersja podstawowa) oraz w wyższej jakości w siedzibie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

W ramach projektu zdigitalizowane zostaną: obrazy, rzeźby, rysunki i ryciny, wyroby złotnicze, brązy, szkło, porcelana, tkaniny liturgiczne, meble i zegary. Łącznie ponad 200 obiektów.

Grafika

Malarstwo

Meble

Numizmaty

Rzemiosło

Rzeźba

Tkaniny

Zegary