„Skarby Archidiecezji Warszawskiej – etap VII ” jest kontynuacją projektu profesjonalnej digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zbiorach MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ oraz w Archikatedrze Warszawskiej.

Dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KULTURA CYFROWA 2022, na rzecz Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, zrealizowane były działania obejmujące prawie 400 wybranych dział sztuki będących w zbiorach Muzeum oraz w Archikatedrze.

Obiekty objęte projektem, na co dzień znajdują się na ekspozycji stałej bądź są niedostępne dla zwiedzających. Cyfryzacja obiektu jest pierwszym krokiem do popularyzacji wiedzy o eksponacie oraz daje możliwość dalszych badań ekspertom z określonych dziedziny sztuki. Zdigitalizowane obiekty dostępne są na stronach internetowych katedry oraz muzeum oraz na platformie stetchfab oraz w multi-kioskach w Muzeum.

W ramach projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej – etap VII” zdigitalizowano i udostępniono prawie 400 cennych obiektów w tym:

  • Numizmaty
  • Malarstwo
  • Grafika
  • Rzeźba
  • Meble
  • Rzemiosło artystyczne.

Wartość dofinansowania wyniosła – 106 000 zł
Całkowita wartość zadania – 134 300 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego

W tegorocznym projekcie zapoczątkowane zostały prace nad rekonstrukcją 3D elewacji katedry zniszczonej w czasie II wojny światowej.

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Heritage Imaging sp. z o.o.

Efekty digitalizacji będą dostępne na stronie internetowej parafii i muzeum. Zdjęcia wybranych obiektów umieszczone zostaną w kioskach multimedialnych, które umożliwiają zapoznani się ze szczegółami dzieł sztuki, dzięki wielokrotnemu zbliżeniu zdjęcia. Eksponaty zostaną dodatkowo opisane (pochodzenie, walory artystyczne). Multi-kioski stanowią wsparcie działań edukacyjnych prowadzonych przez muzeum i umożliwiają zwiedzającym zapoznać się ze szczegółami wybranych dzieł sztuki.

 

Zobacz zbiory

Numizmaty

Malarstwo

Grafika i rysunek

Meble

Rzemiosło artystyczne

Rzeźby