Realizujemy 8 edycję projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej”!

W ramach tego projektu kolejne najcenniejsze i najciekawsze obiekty zostają zadokumentowane cyfrowo. W roku 2023 zdigitalizujemy 426 obiektów i wykonamy ponad 1020 zdjęć.

Projekt digitalizacji to w praktyce wiele działań, wiele technik i wiele „owoców” udostępnianych w paru miejscach: na stronie internetowej katedry i muzeum, w multikioskach muzealnych i na platformie Sketchfab.

Projekt „Skarby Archidiecezji Warszawskiej – etap VIII” jest realizowany w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Kultura Cyfrowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa została zawarta miedzy MKIDN oraz Parafią Archikatedralną św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Wartość dofinansowania wyniosła 124 385 zł
Całkowita wartość zadania 157 480 zł

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Heritage Imaging sp. z o.o.

Projekt „Skarby Archidiecezji Warszawskiej – etap VIII” realizowany w roku 2023 obejmuje wykonanie 2 modeli trójwymiarowych małych obiektów (skanowanie z oświetleniem strukturalnym oraz technika fotogrametryczna), zadokumentowanie 2 obiektów w technice RTI (Reflectance Transformation Imaging), 1 obiekt w technice fotostereometrii oraz 1 obiekt Katedra – elewacja zewnętrzna (łączone techniki trójwymiarowe). Najwięcej obiektów będzie miało wykonaną digitalizacja 2 D:

  • Grafiki – 360 (=720 zdjęć)
  • Numizmaty – 40 (=160 zdjęć)
  • Ceramika – 20 (= 140 zdjęć)

Razem 426 obiektów – Skarbów Archidiecezji Warszawskiej – zostanie udokumentowanych w formie cyfrowej i udostępniona w internecie.

Grafiki

Numizmaty

Ceramika

W roku 202 zapoczątkowaliśmy prace nad rekonstrukcją 3D elewacji katedry św. Jana. W tym roku realizowane są dalsze etapy projektu, efektem którego będzie uzyskanie modelu bryły Warszawskiej katedry w formie 3D.

Efekty digitalizacji będą dostępne na stronie internetowej parafii i muzeum. Zdjęcia wybranych obiektów umieszczone zostaną w kioskach multimedialnych, które umożliwiają zapoznani się ze szczegółami dzieł sztuki, dzięki wielokrotnemu zbliżeniu zdjęcia. Eksponaty zostaną dodatkowo opisane (pochodzenie, walory artystyczne). Multi-kioski stanowią wsparcie działań edukacyjnych prowadzonych przez muzeum i umożliwiają zwiedzającym zapoznać się ze szczegółami wybranych dzieł sztuki.