Tegoroczna dekoracja żłóbka nawiązuje do groty narodzenia w Betlejem. W bazylice Narodzenia bowiem, w miejscu, gdzie narodził się Chrystus, na marmurowej płycie, znajduje się gwiazda z łacińską inskrypcją: „Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est”. (została zainstalowana tam w 1717 roku).

Kopia tej gwiazdy znajduje się w naszej archikatedrze. Marmurowe tło tej gwiazdy tworzy mapę Europy. Nad gwiazdą znajdują się słowa przemówienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, wypowiedziane w 1978 roku w Kolonii:”Europa musi dostrzec ponownie, że jest ona nowym Betlejem”.