Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło wsparcia Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytetu: INFRASTRUKTURA KULTURY.

W ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafia otrzymała dofinansowanie do Projektu ?Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ? wyposażenie ekspozycyjne, funkcjonalne i multimedialne?. Zadanie wynikające z projektu zostały zrealizowane w roku 2016.

Celem projektu było zapewnienie cennym dziełom sztuki, którym opiekuje się Muzeum Archidiecezji znajdujące się na terenie parafii Archikatedralnej, odpowiedniego wyposażenia ekspozycyjnego oraz należyte zabezpieczenie zbiorów.