Błogosławiony Prymas Tysiąclecia mówi do nas

1 i 3 środa miesiąca, w katedrze, po mszy świętej o 19.00

Szczególnie dla tych wszystkich, którzy pragną dążyć do świętości

Terminy i tematy spotkań:

04.10.2023 – Ojcze nasz, któryś jest w niebie…
18.10.2023 – Święć się Imię Twoje…
15.11.2023 – Przyjdź Królestwo Twoje…
06.12.2023 – Bądź wola Twoja…
20.12.2023 – REKOLEKCJE ADWENTOWE
03.01.2024 – Chleba naszego powszedniego…
17.01.2024 – I odpuść nam nasze winy…
07.02.2024 – I nie wódź nas na pokuszenie …
21.02.2024 – Obraz „pracy” Boga…
06.03.2024 – Praca potrzebą natury ludzkiej…
20.03.2024 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
03.04.2024 – Praca jako obowiązek społeczny…
17.04.2024 – Używanie owoców pracy …
15.05.2024 – Módl się pracą…
05.06.2024 – W pocie oblicza…
19.06.2024 – Cierpliwość i cnota nieskwapliwości…

Na ambonie prymas S.Wyszynski.