Błogosławiony Prymas Tysiąclecia mówi do nas

1 i 3 środa miesiąca, w katedrze, po mszy świętej o 19.00

Szczególnie dla tych wszystkich, którzy pragną kroczyć śladami świętych

Terminy i tematy spotkań:

05.10.2022Wielki szacunek dla kobiet

19.10.2022Człowiek przebaczenia

16.11.2022Powołanie ojca

07.12.2022Miłość kosztuje

21.12.2022Dostrzegał piękno stworzenia

04.01.2023Człowiek powinien być dobry

18.01.2023Prawda w słowie

01.02.2023Być patriotą

15.02.2023Być wolnym człowiekiem

01.03.2023Służyć mądrze i wiernie

15.03.2023O wdzięczności

05.04.2023O nocy ducha

19.04.2023Być człowiekiem nadziei

17.05.2023Dar świętych

07.06.2023Tęsknota za niebem

21.06.2023Żyć Eucharystią

Na ambonie prymas S.Wyszynski.