Błogosławiony Prymas Tysiąclecia mówi do nas

1 i 3 środa miesiąca, w katedrze, po mszy świętej o 19.00

Szczególnie dla tych wszystkich, którzy pragną być w codzienności świadkami Chrystusa

Terminy i tematy spotkań:

20.10.2021 – Przerastał swoją epokę…
03.11.2021 – Mądrze wykorzystać czas…
17.11.2021 – Miłosiernego Boga miał za Ojca…
01.12.2021 – Niósł Chrystusa ludziom…
15.12.2021 – Z wiary owoce…
05.01.2022 – Wierny Matce Bożej…
19.01.2022 – Miłość do Kościoła…
02.02.2022 – Roztropność i odwaga…
16.02.2022 – To Bóg jest źródłem miłości…
02.03.2022 – Otwarty na rozmowę i dialog…
16.03.2022 – O samotności twórczej…
06.04.2022 – O przyjaźni…
20.04.2022 – Różne wymiary mądrości …
04.05.2022 – Obrońca godności człowieka…
18.05.2022 – Człowiek pracy i modlitwy…
01.06.2022 – Kochał ludzi…
15.06.2022 – Obrońca rodziny…

Na ambonie prymas S.Wyszynski.