29 marca 2020

V Niedziela Wielkiego Postu

  1. Przeżywamy V Niedzielę Wielkiego Postu w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Zachęcamy wszystkich naszych parafian i wiernych do duchowej jedności w codziennej modlitwie w naszych rodzinach.  Wierzymy, że to wszystko co nas teraz spotyka wymaga wielkiej ufności w Opatrzność Bożą i naszego wielkiego wołania do Boga o oddalenie epidemii.
  2. Kościół od ponad dwóch tysięcy lat służy osobom potrzebującym i chorym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych. Dlatego nasza archikatedra pozostaje nadal otwarta na indywidualną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i figurą Cudownego Pana Jezusa w kaplicy Baryczków. Msze św. są odprawiane zgodnie z rozkładem i prosimy, aby uczestniczyli ci, którzy zamawiali intencję, zgodnie z nowym rozporządzeniem władz państwowych do 5 osób. Nieobecność w kościele na Mszy niedzielnej w tych warunkach nie jest grzechem, a czasami jest podyktowana dobrze pojętą miłością bliźniego.
  3. Prosimy zwłaszcza osoby starsze, osoby mające objawy przeziębienia czy grypy, a także dzieci i młodzież oraz innych kierujących się słuszną obawą i roztropnością do pozostania w domach i łączenia się duchowego w modlitwie.
  4. Jeśli ktoś potrzebowałby jakiekolwiek pomocy, zwłaszcza osoby starsze i schorowane, przy robieniu zakupów, dostarczeniu leków itp. to prosimy o zgłaszanie do kancelarii parafialnej lub pod numer telefonu 530 872 515. Chętnie pomożemy.
  5. W piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00 jest odprawiona Droga Krzyżowa, a w niedzielę o godz. 17.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali.
  6. Na czas epidemii zawieszamy nasze spotkania w grupach i wspólnotach oraz próby chórów archikatedralnych. Zachęcamy do wsłuchiwania się w  Słowo Boże, korzystania z transmisji Mszy św. w radiu, telewizji, internecie i modlitwy we własnych domach. Prosimy także, aby w miarę możliwości skorzystać wcześniej z sakramentu pokuty i pojednania. Do kancelarii parafialnej przychodzimy tylko w sprawach koniecznych, w pozostałych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Trwajmy na modlitwie prosząc dobrego Boga o łaskę zwycięstwa nad zagrażającą nam epidemią.