Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło dofinansowania w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2021.

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – zakup wyposażenia ekspozycyjnego i funkcjonalnego.

Wartość dofinansowania wyniosła – 60 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania – 77 287,49 zł.

Umowa została podpisana w roku 2021 między MKiDN a Parafią Rzymskokatolicką Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, na terenie której znajduje się Muzeum.

Otrzymane środki wraz z wkładem własnym, przeznaczono w roku 2021 na zakup zestawu oświetlenie ekspozycyjnego (lampy typu LED). Nowe oświetlenie zamontowane na sali ekspozycyjnej muzeum, dzięki charakterystycznemu skupianiu światła tylko na powierzchni eksponatu, znacznie wpłynęło na odbiór prezentowanych dzieł malarskich. Zastosowany punktowy system oświetlenia przyczynił się do wzrostu atrakcyjności danej przestrzeń muzealnej stwarzając pożądany dla dzieł nastrój sprzyjający refleksji i zadumie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zdjęcia zakupionych lamp zamontowanych na sali ekspozycyjnej