Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło dofinansowania w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2022.

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – zakup wyposażenia ekspozycyjnego i funkcjonalnego.

Wartość dofinansowania wyniosła – 85 000 zł
Całkowita wartość zadania – 107 400 zł

Umowa została podpisana w roku 2022 między MKiDN a Parafią Rzymskokatolicką Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, na terenie której znajduje się Muzeum.

W ramach tegorocznego projektu zostały zakupione:

  • System bezpośredniego indywidualnego zabezpieczenia obiektów muzealnych wraz z instalacją i uruchomieniem. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo najcenniejszych obiektów muzealnych i jest uzupełnieniem istniejących zabezpieczeń.
  • Zestaw przenośnego nagłośnienia wraz z instalacją (głośniki, streamer, mikser i mikrofony). Trzy główne cele systemu nagłośnienia to: ekspozycja – dźwiękowe uzupełnienie wystawy; edukacja – wernisaże i wydarzenia towarzyszące wystawom, jak oprowadzania, spotkania z artystami, konferencje i lekcje muzealne; oraz bezpieczeństwo – bezpośrednie komunikaty.
  • Nowy sprzęt komputerowy w celu wymiany już przestarzałego i niewydajnego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zdjęcia zakupionych sprzętów