PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY ŚCIANACH, SKLEPIENIU, ORAZ POSADZCE W KAPLICY ŚW. JANA CHRZCICIELA w ramach zadania OCHRONA ZABYTKÓW 2020

Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego jakim jest Archikatedra Warszawska p.w. Jana Chrzciciela został zrealizowany m. in. poprzez zabezpieczenie kaplicy Jana Chrzciciela. Dzięki wykonanym pracom ściany i sklepienia kaplic została zabezpieczona przed postępującymi zniszczeniami, nieestetycznymi uzupełnieniami tynku czy uzupełnieniami malatury. Archikatedra zyskała kolejne wspaniałe obiekty sakralne o znaczeniu historycznym i kulturalnym. Jest to ostatnia kaplica Archikatedry, która nie była poddana renowacji podczas kompleksowego remontu i konserwacji Archikatedry, a została wykonana w ramach tego zadania.

Projekt współfinansowany przez MKiDN