– dofinansowanego przez MKiDN w ramach Programu INFRASTRUKTURA KULTURY Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY 2018.

Realizacja zadania to kontynuacja przygotowania infrastruktury dla funkcjonowania i rozwoju trzech chórów Archikatedry Warszawskiej.

Pierwszym etapem był remont elewacji, dachu i wnętrza wieży, w którym znajdują się pomieszczenia do prób i funkcjonowania chórów, następnym jest drugi etap wyposażenie w niezbędny sprzęt dla sprawnej i profesjonalnej działalności kulturalnej chórów Archikatedry Warszawskiej.

Profesjonalnie zaprojektowane i wykonane na zamówienie zestawy mebli, umożliwiają systemowe przechowywanie materiału nutowego (także o wartościach archiwalnych i historycznych) oraz strojów chóralnych. Pomaga to w uporządkowany sposób przeprowadzać próby i przygotowywać się do koncertów. Nie bez znaczenia pozostaje tu także powstanie nowoczesnego zaplecza socjalnego i sanitarnego.

Doposażenie sal w wysokiej jakości, wielofunkcyjne instrumenty (zestawy muzyczne) umożliwia równoległe prowadzenie prób sekcyjnych dla poszczególnych głosów, jak również rozwoju wokalnego w czasie lekcji emisji głosu. Wzbogacenie form szkolenia chóru, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań multimedialnych, znacznie przyspiesza tempo pracy, podnosząc wyraźnie jej jakość. Planowane jest także wykorzystanie ww. zestawów podczas koncertów czy warsztatów muzycznych.

Sprzęt biurowy wyraźnie usprawnia proces przygotowywania materiałów nutowych, promocyjnych i informacyjnych, znacznie obniżając koszty realizacji tego typu działań u dostawców komercyjnych.

Działalność chórów jest skierowana do wszystkich grup wiekowych i społecznych. W profesjonalny sposób wzbogaca ofertę kulturalną Warszawy, zawsze dbając o najwyższą jakość wykonania. Dofinansowanie wyposażenia zdecydowanie poprawiło warunki pracy zespołów, co bez wątpienia pomoże lepiej realizować założone cele, by tym samym działać na rzecz Archikatedry Warszawskiej jako ważnego ośrodka kulturalnego stolicy i kraju.