Już po raz 4 Warszawska Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela wraz z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, realizuje projekt cyfryzacji i digitalizacji cennych dzieł sztuki. Partnerem projektu jest po raz kolejny, Muzeum Pałacu Króla Jana III Wazy w Wilanowie. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W 2019 r . w ramach projektu Skarby Archikatedry Warszawskiej (4 etap), poza zbiorami muzealnymi (ponad 400 eksponatów), projekt zakłada stworzenie dokumentacji cyfrowej dla wybranych obiektów katedralnych oraz wykonanie trójwymiarowego modelu pomnika Stanisława Małachowskiego, a także zapoczątkowanie trójwymiarowych pomiarów wnętrza katedry.

Celem digitalizacji i cyfryzacji jest upowszechnienie cennych zbiorów muzeum i zabytków Warszawskiej Archikatedry szerokiemu gronu odbiorców. Zdjęcia (wersja podstawowa) będą umieszczone na stronie internetowej świątyni św. Jana oraz muzeum MAW. Zdjęcia przetworzone, dające efekt trójwymiarowości będą dostępne w muzeum w kioskach multimedialnych, a dwa obiekty muzealne w postaci 3D będzie można oglądać na portalu SKETCHFAB.

Zaplanowano udostępnienie w postaci cyfrowej 438 obiektów, co wiąże się z wykonaniem ponad tysiąca zdjęć.

  • Obrazy: 25
  • Rzeźby: 15
  • Medale i plakiety: 101
  • Ryciny graficzne: 276
  • Elementy wystroju wnętrza Katedry: 16

Prowadzony już 4 rok proces digitalizacji stanowi niezbędny w obecnych czasach element dokumentacji cennego obiektu, ale przed wszystkim stwarza możliwość prowadzenia badań dla naukowców specjalizujących się w określonej dziedzinie historii sztuki. Cyfryzacja zbiorów to droga do popularyzacji sztuki i szeroko rozumianej edukacji. Poprzez umieszczenie dobrej jakości zdjęć kolejnych obiektów na stronach internetowych budujemy swoiste „muzeum on-line”, które staje się dostępne zawsze i dla wszystkich, to droga na przybliżenie dorobku kulturowego osobom, które z różnych przyczyn nie mogą w danych momencie osobiście zapoznać się z określonymi pracami. Pozyskane dzięki digitalizacji zdjęcia będą wykorzystane w czasie zająć edukacyjnych prowadzonych w muzeum (lekcje, oprowadzanie, wykłady) oraz do polaryzacji zbiorów poprzez kanały społecznościowe (FB i TT).

Proces digitalizacji zrealizowany w ramach projektu MKiDN „Kultura Cyfrowa 2019”.

Malarstwo

Numizmaty

Grafika

Rzeźba