W roku 2020 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, środki na realizację 5 etapu projektu „Skarby Archidiecezji Warszawskiej”.

Dzięki funduszom z MKiDN zdigitalizowano 313 obiektów z kolekcji Archikatedry i Muzeum, wykonano cyfrową dokumentację średniowiecznej figury Chrystusa z kaplicy Baryczków oraz stworzono trójwymiarowy model tej gotyckiej rzeźby znajdującej się w Archikatedrze Warszawskiej.

Kategorie zdigitalizowanych obiektów to:
• Malarstwo: 30
• Rzeźba: 70
• Grafika i rysunek: 147
• Numizmaty: 66

Wykonano skany 3D dla 4 rzeźb z kolekcji muzeum: głowa Matki Róży Czackiej (autor Zofia Trzcińska-Kamińska) oraz 3 prace prof. Gustawa Zemły: głowa Stefana Wyszyńskiego, popiersie Matki Teresy z Kalkuty, projekt pomnika Jana Pawła II.

Ponadto zakupiony został sprzęt umożliwiający właściwe zabezpieczenie i przechowywanie otrzymanych materiałów digitalizacji.

Kolejny 5 etap projektu, wzbogaca dział zbiorów zdigitalizowanych, wykorzystywanych do popularyzacji wiedzy o dziełach sztuki znajdujących się w naszej archidiecezji pod opieką muzeum oraz w warszawskiej katedrze.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Zobacz zbiory

Malarstwo

Rzeźba

Grafika i rysunek

Numizmaty