„Skarby Archidiecezji Warszawskiej – etap VI ” to kolejna edycja projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki finansowe zostały przyznane Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, w ramach programu KULTURA CYFROWA 2021.

Celem VI etapu projektu Skarby Archidiecezji Warszawskiej jest digitalizacja zbiorów w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej znajdującym się na terenie parafii.

Dzięki pozyskanym funduszom zdigitalizowano i udostępniono bezpłatnie 376 cennych obiektów w tym:

  • Numizmaty: 163
  • Malarstwo: 113
  • Grafika i rysunek: 81
  • Rzeźba: 10
  • Tkaniny: 9

Całkowity koszt zadania wyniósł 188 249,60 zł

 

Ponad to w ramach projektu wykonano:

  • wykonano trójwymiarowe wysokiej rozdzielczości skany dwóch rzeźb prof. Gustawa Zemły oraz 8 rycin Albrechta Durera – dzieła pochodzę ze zbiorów MAW
  • stworzono trójwymiarowe modele dla 3 płaskorzeźb przedstawiających stacje Drogi Krzyżowej, obiekty te wykonane są w bardzo rzadkiej technice – skóra tłoczona na drewnie.
  • wykonano w drewnie lipowym techniką frezowania cyfrowego – zmniejszony model cudownej figury Chrystusa z kaplicy Baryczków z warszawskiej Archikatedry
    Dzięki przyznanym środkom możliwe było także dokonanie zakupu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego właściwe wykonanie, przechowywanie i upublicznianie zdigitalizowanych eksponatów.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego

 

Zobacz zbiory

 

Numizmaty

Malarstwo

Grafika i rysunek

Rzeźba

Tkaniny