Koncerty

1991

19.01.1991 "Mesjasz" - G.F.Haendla w wykonaniu
Pomorskiego Chóru Kameralnego i Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej
w Warszawie pod dyr. W.Szymańskiego.
27.01.1991 Koncert kolęd w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej "Cantata" pod dyr. Małgorzaty Januszewskiej.
24.02.1991 Muzyka organowa na Wielki Post - recital Marietty Kruzel. W programie m.in.: J.S.Bach, M.Surzyński, F.Rączkowski, M.Sawa.
17.03.1991 Śpiewy pasyjne różnych epok w wykonaniu Chóru Archikatedry Warszawskiej pod dyr. ks.A.Filabera
04.04.1991 Muzyka chóralna w wykonaniu "Knabenchor der St. Hedwigs - Kathedrale Berlin" pod dyr Karla Ludwiga Hechta.
28.04.1991
Chorał gregoriański w wykonaniu "Collegium Musicae Sacrae" pod dyr.
ks.J.Pikulika oraz Warszawskiego Zespołu Chorałowego pod dyr.
T.Olszewskiego.
26.05.1991 Recital organowy Jerzego Erdmana. W programie: Ch.Tournemire i F.Nowowiejski.
31.05.1991
Muzyka chóralna w wykonaniu "Liturgical Choir" Uniwersytetu św.Tomasza
i Collegu św.Katarzyny z Saint Paul w USA pod dyr. Roberta
Strusińskiego.
03.06.1991 Recital organowy Franza Haselb"cka z Austrii. W programie m.in.: W.A.Mozart, L.van Beethoven.
05.06.1991 Recital organowy Nicholasa Danby z Anglii. W programie m.in..: J.S.Bach, P.Dickinson, J.Rheinberger.
06.06.1991 Recital organowy Hansa Haselb"cka z Ausrtii. W programie m.in.: J.S.Bach, L.N.Clerambault, G.Muffat, F.Mendelssohn.
12.06.1991 Recital organowy Andreasa Rothopfa z RFN. W programie: J.S.Bach, W.A.Mozart, R.Schumann oraz C.Franck.
10.06.1991 Koncert muzyki chóralnej w wykonaniu "The Luther College Nordic Choir" z USA pod dyr.Westona Noble.
30.06.1991 "Msza na Zielone Świątki, z tropami" w wykonaniu "Scholi Gregoriana Holmiae" ze Szwecji pod dyr.Viveci Servatius.
23.07.1991 Koncert muzyki chóralnej w wykonaniu "Domkantorei St.Martin" z Moguncji (Niemcy) pod dyr. Mathiasa Breitschafta.
09.08.1991
"Requiem" - W.A.Mozarta w wykonaniu Chóru Akademickiego "Cantores" z
WSP w Zielonej Górze oraz "Collegium Musicum d'Aquitain" z Francji pod
dyr. Michela Moureau.
29.09.1991 Recital organowy Wojciecha Szwejkowskiego. W programie: Wł.Żeleński, K.Garbusiński i A.Guilmant.
27.10.1991 Koncert muzyki wokalno-instrumentalnej w wykonaniu Jadwigi Gadulanki (sopran) i Marietty Kruzel-Sosnowskiej (organy).
24.11.1991 VIII Przegląd Chórów Kościelnych (15 zespołów)
29.12.1991 Koncert kolęd w wykonaniu Jadwigi Teresy Stępień (sopran) i zespołu instrumentów dawnych "Ars Nova" pod kier. Jacka Urbaniaka.

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00