Kanonizacja JP2


TOTUS TUUS MARIA Cały Twój, Maryjo

 

I oto najprzewielebniejsi kardynałowie powołali nowego Biskupa Rzymu. Obawiałem się przyjąć ten wybór, ale uczyniłem to w duchu posłuszeństwa względem naszego Pana Jezusa Chrystusa i z całkowitą ufnością względem Jego Matki, najświętszej Marii Panny.

Pierwsze pozdrowienie Jana Pawła II do wiernych
z okna Bazyliki św. Piotra w Watykanie, 16 października 1978

Więcej…
 
REDEMPTOR HOMINIS - Odkupiciel człowieka

1. ODKUPICIEL CZŁOWIEKA Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. Do Niego zwraca się moja myśl i moje serce w tej doniosłej godzinie dziejów, w której znajduje się Kościół i cała wielka rodzina współczesnej ludzkości. Oto bowiem czas, w którym Bóg w swoich tajemniczych zamiarach powierzył mi po moim umiłowanym Poprzedniku Janie Pawle I posługę powszechną związaną ze Stolicą św. Piotra w Rzymie, ogromnie się już przybliżył do roku dwutysięcznego.

Więcej…
 
Kościół świadkiem Prawdy

Kościół daje świadectwo (…) nadziei życia wiecznego, zmartwychwstania ciał, wiecznej szczęśliwości w Bogu – czyni to w ślad za nauczaniem Apostołów, a zwłaszcza św. Pawła, według którego sam Chrystus jest źródłem i podstawą tej nadziei (…) Św Paweł mówi, że jest to nadzieja, która „zawieść nie może” – a to dlatego, że czerpie z mocy Bożej miłości, która „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)

Kościół jest świadkiem takiej właśnie nadziei, którą głosi i przekazuje poszczególnym ludziom przyjmującym Chrystusa i żyjącym w Nim oraz wszystkim ludziom i ludom, którym powinien, i którym chce głosić Ewangelię o królestwie (por. Mt 24,14), zgodnie z wolą Chrystusa.

 

z cyklu katechez o Kościele – audiencja generalna - Rzym, 27 maja 1992

Więcej…
 
SPRAWIEDLIWOŚĆ

Sprawiedliwość jest cnotą moralną i zarazem pojęciem prawnym. Bywa czasem przedstawiana jako postać z zawiązanymi oczyma. W istocie, przejawem sprawiedliwości jest czujna troska o zapewnienie równowagi między prawami a obowiązkami, a także dążenie do równomiernego podziału kosztów i zysków. Sprawiedliwość buduje, a nie niszczy; prowadzi do pojednania, a nie popycha do zemsty. Uważna refleksja pozwala dostrzec, że sprawiedliwość najgłębszymi korzeniami tkwi w miłości, której konkretnym wyrazem jest miłosierdzie. Gdy zatem sprawiedliwość zostaje oderwana od miłosiernej miłości, staje się zimna i bezlitosna.

orędzie na XXXI Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1998

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00